Чаробне полице Биби Сликовчице : Манифестација дечјег стваралаштва, Књажевац 2016

  Чаробне полице Биби Сликовчице : Манифестација дечјег стваралаштва, Књажевац 2016
  Аутор: -
  Сарадник:
  Стојадиновић, Владана
  Јеремић, Слађана
  Врста грађе:
  монографска публикација
  текст
  Језик:
   sr
  • српски
  Издавач: Књажевац : Народна библиотека "Његош"
  Година издавања: 2016
  Формат: 64 стр. : илустр. ; 20 x 20 цм
  Опис:
  Стр. 4: Драги моји мали и велики другари / ваша Биби
  Напомене уз текст.
  Зборник
  COBISS.SR - ID: http://www.vbs.rs/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=70810&dept=01&rid=226725132&fmt=11&lani=sc226725132226725132

  Чаробне полице Биби Сликовчице : Манифестација дечјег стваралаштва, Књажевац 2017

  Чаробне полице Биби Сликовчице : Манифестација дечјег стваралаштва, Књажевац 2017
  Аутор: -
  Сарадник:
  Стојадиновић, Владана
  Јеремић, Слађана
  Павловић, Љиљана
  Врста грађе:
  монографска публикација
  текст
  Језик:
   sr
  • српски
  Издавач: Књажевац : Народна библиотека "Његош"
  Година издавања: 2017
  Формат: 85 стр. : илустр. ; 20 x 20 цм
  Опис:
  Зборник
  COBISS.SR - ID: http://www.vbs.rs/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=70810&dept=01&rid=248549388&fmt=11&lani=sc248549388248549388

  Чаробне полице Биби Сликовчице : Манифестација дечјег стваралаштва, Књажевац 2018

  Чаробне полице Биби Сликовчице : Манифестација дечјег стваралаштва, Књажевац 2018
  Аутор: -
  Сарадник:
  Стојадиновић, Владана
  Јеремић, Слађана
  Павловић, Љиљана
  Врста грађе:
  монографска публикација
  текст
  Језик:
   sr
  • српски
  Издавач: Књажевац : Народна библиотека "Његош"
  Година издавања: 2018
  Формат: 86 стр. : илустр. ; 20 x 20 цм
  Опис:
  Зборник
  COBISS.SR - ID: http://www.vbs.rs/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=70810&dept=01&rid=269603084&fmt=11&lani=sc269603084269603084

  Дигитална завичајна збирка | © 2018 Народна библиотека „Његош“ Књажевац