Тимок : фолклористичка и лингвистичка теренска истраживања 2015-2017

    Тимок : фолклористичка и лингвистичка теренска истраживања 2015-2017 / [уредник зборника Светлана Ћирковић]
    Аутор: -
    Врста грађе:
    монографска публикација
    текст
    Језик:
      sr
    • српски
    Едиција: Књажевачким крајем ; књ. 9
    Издавач: Књажевац : Народна библиотека "Његош" ; Београд : Удружење фолклориста Србије
    Година издавања: 2018
    Формат: 243 стр. ; 26 цм
    Опис:
    Стр. 243: О овом издању / Владана Стојадиновић
    О ауторима: стр. 239-241.
    Напомене и библиогрфске референце уз текст
    Библиографија уз сваки рад
    Summaries
    Предметне одреднице:
    Српски језик - Говори - Тимочка крајина - Зборници
    Фолклористика - Тимочка крајина - Зборници
    Тимочка крајина - Зборници
    COBISS.SR - ID: https://plus.sr.cobiss.net/opac7/bib/nbknj/263981580263981580263981580

    Дигитална завичајна збирка | © 2018 Народна библиотека „Његош“ Књажевац