Стота књига : (прилози о издањима Народне библиотеке "Његош" 2008-2018). Библиографија издања Народне библиотеке "Његош" : (1990-2018) / Владана Стојадиновић

  Стота књига : (прилози о издањима Народне библиотеке "Његош" 2008-2018). Библиографија издања Народне библиотеке "Његош" : (1990-2018) / Владана Стојадиновић
  Аутор: Стојадиновић, Владана, 1970-
  Врста грађе:
  монографска публикација
  текст
  Језик:
   sr
  • српски
  Издавач: Књажевац : Народна библиотека "Његош"
  Година издавања: 2018
  Формат: 236 стр. : илустр. ; 22 x 22 cm
  Опис:
  О књигама и едицијама: стр. 170-176
  Напомене и библиографске референце уз текст
  Библиографија уз већину прилога
  Предметне одреднице:
  Народна библиотека "Његош" (Књажевац) - Издавачка делатност - 2008-2018 - Библиографије
  COBISS.SR - ID: http://www.vbs.rs/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=70810&dept=01&rid=270555404&fmt=11&lani=sc270555404270555404

  Дигитална завичајна збирка | © 2018 Народна библиотека „Његош“ Књажевац