Конкурсни зборник XXI/5 (зборник радова награђених учесника XXI Светосавског књижевног конкурса)

  Конкурсни зборник XXI/5 : зборник радова награђених учесника на XXI Светосавском конкурсу
  Аутор: -
  Сарадник:
  Стојадиновић, Владана
  Аранђеловић, Војислав
  Станковић-Илић, Слободанка
  Бибин, Милорад
  Коварчик-Митковски, Олина
  Гајдашевић, Веселин
  Врста грађе:
  монографска публикација
  текст
  Језик:
   sr
  • српски
  Издавач: Књажевац : Народна библиотека "Његош"
  Година издавања: 2013
  Формат: 64 стр. ; 24 цм
  Опис:
  Стр. 3-4: XXI светосавски књижевни конкурс / Владана Стојадиновић
  Стр. 5-8: Нека запажања жирија / Војислав Аранђеловић, Слободанка Станковић Илић.
  COBISS.SR - ID: http://www.vbs.rs/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=70810&dept=01&rid=196537356&fmt=11&lani=sc196537356196537356

   

  Дигитална завичајна збирка | © 2018 Народна библиотека „Његош“ Књажевац