У косама иње (књига о пензионерима Књажевца) / Стаљинка Беба Милић

  У косама иње : књига о пензионерима Књажевца / Стаљинка Беба Милић
  Аутор: Милић, Стаљинка, 1945
  Сарадник:
  Првуловић, Борислав
  Аранђеловић, Војислав
  Врста грађе:
  монографска публикација
  текст
  Језик:
   sr
  • српски
  Издавач: Књажевац : Удружење пензионера Књажевац : Народна библиотека "Његош"
  Година издавања: 2015
  Формат: 152 стр. ; 24 cm
  Предметне одреднице:
  Пензионери - Књажевац
  COBISS.SR - ID: http://www.vbs.rs/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=70810&dept=01&rid=215282188&fmt=11&lani=sc215282188215282188

   

  Дигитална завичајна збирка | © 2018 Народна библиотека „Његош“ Књажевац