Криво дрво (песме)

  Криво дрво : [песме] / Стојан Богдановић
  Аутор: Богдановић, Стојан, 1944-
  Сарадник:
  Богдановић, Недељко
  Микић, Радивоје
  Павковић, Васа
  Радовановић, Мирослав
  Стојковић, Душан
  Врста грађе:
  монографска публикација
  текст
  Језик:
   sr
  • српски
  Издавач: Књажевац : Народна библиотека "Његош" : Уметничка академија "Исток"
  Година издавања: 2014
  Формат: 134 стр. ; 21 цм
  Опис:
  Стр. 98-107: Песма као исказ неизрецивог / Недељко Богдановић
  Стр. 108-112: Стојан Богдановић: "Криво дрво" / Радивоје Микић
  Стр. 113-118: Криво дрво Стојана Богдановића / Васа Павковић
  Стр. 119-124: Суптилне анализе поетске интиме / Мирослав Радовановић
  Стр. 125-131: Дочекане песме Стојана Богдановића / Душан Стојковић
  Белешка о песнику: стр. 132.
  Предметне одреднице:
  Богдановић, Стојан, 1944- - "Криво дрво"
  COBISS.SR - ID: https://plus.sr.cobiss.net/opac7/bib/nbknj/208442124208442124208442124

   

  Дигитална завичајна збирка | © 2018 Народна библиотека „Његош“ Књажевац