Књажевац : о завичају од А до Ш : појмовник за мале и велике завичајце / Владана Стојадиновић, Милена Милошевић Мицић, Бојана Илијић

  Књажевац : о завичају од А до Ш : појмовник за мале и велике завичајце / Владана Стојадиновић, Милена Милошевић Мицић, Бојана Илијић
  Аутор: Стојадиновић, Владана, 1970-; Милошевић Мицић, Милена, 1974-; Илијић, Бојана, 1977-
  Врста грађе:
  монографска публикација
  текст
  Језик:
   sr
  • српски
  Издавач: Књажевац : Народна библиотека "Његош"; Књажевац : Завичаји музеј Књажевац
  Година издавања: 2013
  Формат: 205 стр. : илустр. ; 27 цм
  Опис:
  Регистри
  Библиографија: 200-204.
  Предметне одреднице:
  Књажевац
  COBISS.SR - ID: http://www.vbs.rs/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=70810&dept=01&rid=203103244&fmt=11&lani=sc203103244203103244

  Дигитална завичајна збирка | © 2018 Народна библиотека „Његош“ Књажевац