Конкурсни зборник XVIII/2 (зборник радова награђених учесника XVIII Светосавског књижевног конкурса)

  Конкурсни зборник XVIII/2 : зборник радова награђених учесника на XVIII Светосавском конкурсу
  Аутор: -
  Сарадник:
  Стојадиновић, Владана
  Станковић-Илић, Слобододанка
  Врста грађе:
  монографска публикација
  текст
  Језик:
   sr
  • српски
  Издавач: Књажевац : Народна библиотека "Његош"
  Година издавања: 2010
  Формат: 47 стр. ; 24 цм
  Опис:
  Стр. 3-4: XVIII Светосавски књижевни конкурс / организатор
  Стр. 5-7: Одјек књиге у људима / Слободанка Станковић-Илић.
  COBISS.SR - ID: http://www.vbs.rs/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=70810&dept=01&rid=173915660&fmt=11&lani=sc173915660173915660

   

  Дигитална завичајна збирка | © 2018 Народна библиотека „Његош“ Књажевац