Конкурсни зборник XIX/3 (зборник радова награђених учесника XIX Светосавског књижевног конкурса)

  Конкурсни зборник XIX/3 : зборник радова награђених учесника на XIX Светосавском конкурсу
  Аутор: -
  Сарадник:
  Стојадиновић, Владана
  Ђорђевић, Небојша
  Врста грађе:
  монографска публикација
  текст
  Језик:
   sr
  • српски
  Издавач: Књажевац : Народна библиотека "Његош"
  Година издавања: 2011
  Формат: 44 стр. ; 24 цм
  Опис:
  Стр. 3: XIX Светосавски књижевни конкурс / Владана Стојадиновић
  Стр. 4-5: Писана реч има будућност, моћ речи је у њој! / Небојша Ђорђевић.
  COBISS.SR - ID: http://www.vbs.rs/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=70810&dept=01&rid=181199628&fmt=11&lani=sc181199628181199628

   

  Дигитална завичајна збирка | © 2018 Народна библиотека „Његош“ Књажевац