Завијена форма истине (обрада легенди из књажевачког краја)

  Завијена форма истине : обрада легенди из књажевачког краја
  Аутор: Станковић Илић, Слободанка, 1952-
  Сарадник:
  Стојадиновић, Владана
  Врста грађе:
  монографска публикација
  текст
  Језик:
   sr
  • српски
  Едиција: Казивања ; књ. 1
  Издавач: Књажевац : Народна библиотека "Његош"
  Година издавања: 2013
  Формат: 101 стр. ; 24 цм
  Опис:
  Стр. 4-6: Одраз живе речи / Владана Стојадиновић
  Казивачи и сарадници: стр. 95-96
  Белешка о аутору: стр. 99
  Напомене и библиографске референце уз текст
  Библиографија: стр. 97-98.

  Предметне одреднице:
  Српске народне легенде - Књажевац и околина
  COBISS.SR - ID: https://plus.sr.cobiss.net/opac7/bib/nbknj/196523788196523788196523788

   

  Беше једном један... ("Ђачки књажевачки споменар" из 1935. и "Девојачки албум" из 1930-1940. године)

  Беше једном један... : ("Ђачки књажевачки споменар" из 1935. и "Девојачки албум" из 1930-1940. године) / [приредила] Слободанка Станковић Илић
  Аутор: Станковић Илић, Слободанка, 1952-
  Врста грађе:
  монографска публикација
  текст
  Језик:
   sr
  • српски
  Едиција: Времеплов вароши; књ. 5
  Издавач: Књажевац : Народна библиотека "Његош"
  Година издавања: 2011
  Формат: 86 стр. ; 21 x 21 цм
  Опис:
  Библиографија: стр. 85.
  Предметне одреднице:
  Станковић, Надежда, 1921-1999 - Споменар
  Књажевац - Фотографије - Албуми
  COBISS.SR - ID: https://plus.sr.cobiss.net/opac7/bib/nbknj/182915340182915340182915340

  Нови живот Књажевачког споменара (од 1940-1945. до 1990)

  Нови живот Књажевачког споменара (од 1940-1945. до 1990.)
  Аутор: Станковић Илић, Слободанка, 1952-
  Врста грађе:
  монографска публикација
  текст
  Језик:
   sr
  • српски
  Едиција: Времеплов вароши; књ. 4
  Издавач: Књажевац : Народна библиотека "Његош"
  Година издавања: 2010
  Формат: 69 стр. ; 21 x 21 цм
  Опис:
  Библиографија: стр. 68.
  Предметне одреднице:
  Књажевчани - У литератури
  COBISS.SR - ID: https://plus.sr.cobiss.net/opac7/bib/nbknj/178567436178567436178567436

  Страна 4 од 4

  Дигитална завичајна збирка | © 2018 Народна библиотека „Његош“ Књажевац