Низање назнака смисла

  Низање назнака смисла / Слободанка Станковић Илић
  Аутор: Станковић Илић, Слободанка, 1952-
  Врста грађе:
  монографска публикација
  текст
  Језик:
   sr
  • српски
  Издавач: Ниш : Галаксијанис
  Година издавања: 2015
  Формат: 52 стр. ; 29 cm
  COBISS.SR - ID: http://www.vbs.rs/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=70810&dept=01&rid=218741516&fmt=11&lani=sc218741516218741516

   

  Нормалне теме пре сна

  Нормалне теме пре сна / Слободанка Станковић Илић
  Аутор: Станковић Илић, Слободанка, 1952-
  Врста грађе:
  монографска публикација
  текст
  Језик:
   sr
  • српски
  Издавач: Књажевац : Народна библиотека "Његош"
  Година издавања: 2011
  Формат: 40 стр. ; 29 cm
  COBISS.SR - ID: http://www.vbs.rs/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=70810&dept=01&rid=182729740&fmt=11&lani=sc182729740182729740

   

  Песничке споне (ретроспективни приказ књижевног живота у Књажевцу од 1975. до 1995. године)

  Песничке споне (ретроспективни приказ књижевног живота у Књажевцу од 1975. до 1995. године) / Слободанка Станковић Илић
  Аутор: Станковић Илић, Слободанка, 1952-
  Врста грађе:
  монографска публикација
  текст
  Језик:
   sr
  • српски
  Издавач: Књажевац : Књижевни клуб "Бранко Миљковић" ; Ниш : М копс центар
  Година издавања: 2016
  Формат: 20 стр. ; 21 cm
  Предметне одреднице:
  Књижевни клуб "Бранко Миљковић" (Књажевац) - 1975-1995
  COBISS.SR - ID: http://www.vbs.rs/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=70810&dept=01&rid=227835148&fmt=11&lani=sc227835148227835148

   

  Природу у лице гледам

  Природу у лице гледам / Слободанка Станковић Илић
  Аутор: Станковић Илић, Слободанка, 1952-
  Врста грађе:
  монографска публикација
  текст
  Језик:
   sr
  • српски
  • en
  • енглески
  Издавач: Књажевац : Књижевни клуб "Бранко Миљковић"
  Година издавања: 2008
  Формат: 92 стр. ; 21 cm
  Опис:
  Белешка о писцу: стр. 91-92.
  Упоредо срп. текст и енгл. превод
  COBISS.SR - ID: http://www.vbs.rs/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=70810&dept=01&rid=148611084&fmt=11&lani=sc148611084148611084

   

  Пројекција капи

  Пројекција капи / Слободанка Станковић Илић
  Аутор: Станковић Илић, Слободанка, 1952-
  Врста грађе:
  монографска публикација
  текст
  Језик:
   sr
  • српски
  Издавач: Књажевац : Слободанка Станковић Илић
  Година издавања: 1992
  Формат: 77 стр. ; 21 cm
  COBISS.SR - ID: http://www.vbs.rs/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=70810&dept=01&rid=68641287&fmt=11&lani=sc6864128768641287

   

  Ружичасти мраз

  Ружичасти мраз / Слободанка Станковић Илић
  Аутор: Станковић Илић, Слободанка, 1952-
  Врста грађе:
  монографска публикација
  текст
  Језик:
   sr
  • српски
  Издавач: Књажевац : Нота
  Година издавања: 1990
  Формат: 35 стр. ; 21 cm
  COBISS.SR - ID: http://www.vbs.rs/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=70810&dept=01&rid=2009356&fmt=11&lani=sc20093562009356

   

  Са храшћем повезани (као пецачки штап Славена Товарника)

  Са храшћем повезани (као пецачки штап Славена Товарника) / Слободанка Станковић Илић
  Аутор: Станковић Илић, Слободанка, 1952-
  Врста грађе:
  монографска публикација
  текст
  Језик:
   sr
  • српски
  Издавач: Београд : Савез југословенских књижевника у отаџбини и расејању - САЈКОР
  Година издавања: 2004
  Формат: 144 стр. ; 21 cm
  Опис:
  Библиотека Завичајно слово
  Реч о аутору: стр. 6.
  Реч о књизи: стр. 7.
  COBISS.SR - ID: http://www.vbs.rs/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=70810&dept=01&rid=115102476&fmt=11&lani=sc115102476115102476

   

  Симетрале

  Симетрале / Слободанка Станковић Илић
  Аутор: Станковић Илић, Слободанка, 1952-
  Врста грађе:
  монографска публикација
  текст
  Језик:
   sr
  • српски
  Издавач: Београд : Савез југословенских књижевника у отаџбини и расејању - САЈКОР
  Година издавања: 2005
  Формат: 85 стр. ; 21 cm
  Опис:
  Библиотека Завичајно слово
  Реч о аутору: стр. 6.
  Реч о књизи: стр. 7.
  COBISS.SR - ID: http://www.vbs.rs/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=70810&dept=01&rid=118847244&fmt=11&lani=sc118847244118847244

   

  Дигитална завичајна збирка | © 2018 Народна библиотека „Његош“ Књажевац