Остварујући своју културну и друштвену мисију – да обезбеди слободан и отворен приступ знању и информацијама, Народна библиотека „Његош“ процес дигитализације Завичајне збирке спроводи од 2009. године, у циљу заштите, очувања, лакшег коришћења у научне, образовне и информативне сврхе и промовисања грађе и извора који се тичу књажевачког краја. Формирањем и организовањем Дигиталне завичајне збирке, у складу са Смерницама за дигитализацију културног наслеђа у Републици Србији (2017) и Правилником о ближим условима за дигитализацију библиотечко-информационе грађе (2017), Народна библиотека „Његош“ омогућава видљивост и доступност садржаја који су део завичајног и националног културног наслеђа. Дигитална завичајна збирка садржи Збирку издања Библиотеке, Збирку књига, Збирку новина и часописа, као и Збирку завичајних аутора.

  Издања Библиотеке

  Издања Библиотеке

  Народна библиотека „Његош“ издавач је завичајних књига од 1990. године. Збирку издања Библиотеке чине посебна издања, публикације објављене у едицијама „Времеплов вароши“, „Светосавски књижевни конкурс“, „Завештање“, „Записи о завичају“, „Казивања“, „Књажевачким крајем“, „Трагови“ и публикације посебне колекције „Бибин чаробни свет књига“, настале током реализације Манифестације дечјег стваралаштва „Чаробне полице Биби Сликовчице“.

  Издања Библиотеке

  Завичајни аутори

  У збирци Завичајни аутори заступљена су књижевна дела, стручне и научне публикације различитих аутора књажевачког краја, која доприносе очувању локалног културноисторијског и књижевноисторијског наслеђа и промовишу књажевачку културну и књижевну сцену.

  Издања Библиотеке

  Књиге

  Завичајну збирку Народна библиотека „Његош“ формирала је 1983. године и она садржи више од 1.300 монографских публикација. Збирку књига чине изабране стручне публикације и књижевна дела завичајних аутора.

   

   

   

  Стара књига

  Стара књига Тимочке епархије

  С благословом епископа тимочког господина Илариона, Народна библиотека „Његош“ од 2019. године обавља истраживања старе и ретке библиотечке грађе у црквеним објектима Тимочке епархије на територији општине Књажевац.

  Дигитална колекција садржи примерке старе српске књиге, штампане до 1867. године. Публикације су уписане као предлог у Регистар старе и ретке библиотечке грађе од изузетног и великог значаја. Конзерваторско-рестаураторске интервенције обавила је Народна библиотека Србије, а финансирало Министарство културе Републике Србије. Колекција је у власништву Српске православне цркве и чува се у библиотеци Цркве Светог Ђорђа у Књажевцу.

  Новине и часописи

  Новине и часописи

  У Завичајној збирци Народне библиотеке „Његош“ чува се више од сто наслова серијских публикација. Збирка новина и часописа садржи колекције појединих наслова завичајне периодике и изабране наслове од значаја за изучавање културноисторијског и књижевноисторијског наслеђа књажевачког краја.

  Дигитална завичајна збирка | © 2018 Народна библиотека „Његош“ Књажевац