Књажевац у Српско-турским ратовима од 1876. до 1878. године

  Књажевац у Српско-турским ратовима од 1876. до 1878. године
  Аутор: Ристић, Александар, 1986-
  Врста грађе:
  монографска публикација
  Језик:
   sr
  • српски
  Издавач: Књажевац : Регионални центар за стручно усавршавање
  Година издавања: 2018
  Формат: 113 стр. ; 21 cm
  Опис:
  Речник дијалекатских мање познатих речи и израза: стр. 101-114 Стр.
  115-117: Тимочки говор на испиту зрелости / Љубиша Рајковић Кожељац
  Предметне одреднице:
  Српско-турски ратови 1876-1878
  Србија – Војна историја – 1876-1878
  Књажевац – 1876-1878
  COBISS.SR - ID: https://plus.cobiss.net/cobiss/sr/sr/bib/nbknj/259340812259340812259340812

   

  Дигитална завичајна збирка | © 2018 Народна библиотека „Његош“ Књажевац