Крчма на раскршћу (монографија Минићева и Витковца)

  Крчма на раскршћу (монографија Минићева и Витковца)
  Аутор: Петровић, Славољуб, 1947-
  Сарадник:
  Ристић, Небојша
  Мирковић, Славиша
  Врста грађе:
  монографска публикација
  Језик:
   sr
  • српски
  Издавач: Минићево : Завичајно друштво Тимочана-Торлака
  Година издавања: 2020
  Формат: 389 стр. ; 25 cm
  Опис:
  Библиографија: стр. 385
  Предметне одреднице:
  Минићево
  Витковац
  COBISS.SR - ID: https://plus.cobiss.net/cobiss/sr/sr/bib/nbknj/185699931856999318569993

   

  Извор знања (165. година школе у Минићеву)

  Извор знања (165. година школе у Минићеву)
  Аутор: Петровић, Славољуб, 1947-
  Врста грађе:
  монографска публикација
  Језик:
   sr
  • српски
  Издавач: Књажевац : Народна библиотека "Његош" : Основна школа "Дубрава"
  Година издавања: 2010
  Формат: 529 стр. ; 25 cm
  Опис:
  Стр. 5-6: Предговор / Миодраг Ђурђевић
  Напомене и библиографске референце уз текст
  Библиографија: стр. 521-522
  Предметне одреднице:
  Основна школа "Владимир Живковић Витко" (Минићево) – 1844-2010
  COBISS.SR - ID: https://plus.cobiss.net/cobiss/sr/sr/bib/nbknj/174491660174491660174491660

   

  Записници школских надзорника од 1919. до 1955. године

  Записници школских надзорника од 1919. до 1955. године
  Аутор: -
  Сарадник:
  Петровић, Славољуб
  Врста грађе:
  монографска публикација
  Језик:
   sr
  • српски
  Издавач: Књажевац : Основна школа "Дубрава"
  Година издавања: 2014
  Формат: 117 стр. ; 24 cm
  Предметне одреднице:
  Основне школе – Надзор – Књажевац и околина – 1919-1955 – Извештаји
  COBISS.SR - ID: https://plus.cobiss.net/cobiss/sr/sr/bib/nbknj/205961996205961996205961996

   

  Шест деценија Слоге

  Шест деценија Слоге
  Аутор: Петровић, Славољуб, 1947- ; Ристић, Небојша, 1960-
  Врста грађе:
  монографска публикација
  Језик:
   sr
  • српски
  Издавач: Минићево : Завичајно друштво "Тимочана-Торлака"
  Година издавања: 2018
  Формат: 320 стр. ; 25 cm
  Опис:
  Речник дијалекатских мање познатих речи и израза: стр. 101-114 Стр.
  115-117: Тимочки говор на испиту зрелости / Љубиша Рајковић Кожељац
  Предметне одреднице:
  Фудбалски клуб "Слога" (Минићево) – 1957-2017
  Фудбал – Тимочки крај – Историја
  COBISS.SR - ID: https://plus.cobiss.net/cobiss/sr/sr/bib/nbknj/266625292266625292266625292

   

  Дигитална завичајна збирка | © 2018 Народна библиотека „Његош“ Књажевац