Све че си буде кад нас не буде
  Аутор: Рајковић Кожељац, Љубиша, 1940-2020
  Сарадник:
  Радуновић, Милорад
  Николић-Стојановић, Каја
  Врста грађе:
  монографска публикација
  Језик:
   sr
  • српски
  Издавач: Неготин : Лексика
  Година издавања: 2017
  Формат: 67 стр. ; 21 cm
  Опис:
  Речник мање познатих речи: стр. 47-54
  Стр. 55-59: Суочење са животном збиљом / Милорад Радуновић
  Стр. 60-64: Љубишин завичајни звон / Каја Николић Стојановић
  COBISS.SR - ID: https://plus.cobiss.net/cobiss/sr/sr/bib/nbknj/251109388251109388251109388

   

  Настава књижевности као радост
  Аутор: Рајковић Кожељац, Љубиша, 1940-2020
  Сарадник:
  Јовановић, Ивко
  Лилић, Драган
  Врста грађе:
  монографска публикација
  Језик:
   sr
  • српски
  Издавач: Неготин : Књижевно-издавачко друштво "Лексика"
  Година издавања: 2015
  Формат: 125 стр. ; 22 cm
  Опис:
  Стр. 118-120: За квалитетнију наставу књижевности у основној и средњој школи / Ивко Јовановић
  Стр. 121-123: Час као извор радости за ђака / Драган Лилић
  Предметне одреднице:
  Књижевност -- Настава
  COBISS.SR - ID: https://plus.cobiss.net/cobiss/sr/sr/bib/nbknj/213122060213122060213122060

   

  Славеј на крстачу
  Аутор: Рајковић Кожељац, Љубиша, 1940-2020
  Сарадник:
  Пуслојић, Адам
  Андрић, Радомир
  Врста грађе:
  монографска публикација
  Језик:
   sr
  • српски
  Издавач: Неготин : Крајински књижевни клуб ; Минићево : Завичајно друштво Тимочана-Торлака
  Година издавања: 2013
  Формат: 82 стр. ; 21 cm
  Опис:
  Стр. 7-8: Нови поетски духовник на фронту искони / Адам Пуслојић
  Стр. 84-86: Благодатно уздарје народном духу : читалачки запис уз књигу песама "Славеј на крстачу" / Радомир Андрић
  COBISS.SR - ID: https://plus.cobiss.net/cobiss/sr/sr/bib/nbknj/200301068200301068200301068

   

  Сонети
  Аутор: Рајковић Кожељац, Љубиша, 1940-2020
  Сарадник:
  Радуновић, Милорад
  Вучковић, Горан
  Врста грађе:
  монографска публикација
  Језик:
   sr
  • српски
  Издавач: Неготин : Крајински књижевни клуб
  Година издавања: 2012
  Формат: 82 стр. ; 21 cm
  Опис:
  Стр. 70-76: Пером перу / Милорад Радуновић
  Стр. 77-79: Сонети сузом натопљени / Горан Вучковић
  Предметне одреднице:
  Рајковић, Љубиша, 1940- -- "Сонети"
  COBISS.SR - ID: https://plus.cobiss.net/cobiss/sr/sr/bib/nbknj/191744780191744780191744780

   

  Да живот буде љубав (Мири Алечковић у спомен)
  Аутор: Рајковић Кожељац, Љубиша, 1940-2020
  Сарадник:
  Алечковић Николић, Мила
  Врста грађе:
  монографска публикација
  Језик:
   sr
  • српски
  Издавач: Београд : Мирослав
  Година издавања: 2011
  Формат: 151 стр. ; 20 cm
  Опис:
  Стр. 137-144: Да живот буде љубав - Мири Алечковић у спомен / Мила Алечковић Николић
  Предметне одреднице:
  Алечковић, Мира, 1924-2008 -- Интрвјуи
  COBISS.SR - ID: https://plus.cobiss.net/cobiss/sr/sr/bib/nbknj/187020556187020556187020556

   

  Суза скамењена (о епитафима са неких тимочких гробаља)
  Аутор: Рајковић Кожељац, Љубиша, 1940-2020
  Сарадник:
  Петровић, Сретен
  Николић, Милија
  Врста грађе:
  монографска публикација
  Језик:
   sr
  • српски
  Издавач: Минићево : Завичајно друштво Тимочана - Торлака
  Година издавања: 2011
  Формат: 166 стр. ; 24 cm
  Опис:
  Стр. 157-159: Крик бола као залог живота / Сретен Петровић
  Стр. 161-163: Вечити дијалог живих и мртвих / Милија Николић
  Предметне одреднице:
  Српски епитафи
  Гробови и гробља -- Тимочка крајина
  Надгробни споменици -- Тимочка крајина
  COBISS.SR - ID: https://plus.cobiss.net/cobiss/sr/sr/bib/nbknj/186218764186218764186218764

   

  До балчака (луцпрдасте приче)
  Аутор: Рајковић Кожељац, Љубиша, 1940-2020
  Сарадник:
  Тодоровић, Стојан
  Марковић, Славица
  Врста грађе:
  монографска публикација
  Језик:
   sr
  • српски
  Издавач: Неготин : Крајински књижевни клуб
  Година издавања: 2011
  Формат: 144 стр. ; 21 cm
  Опис:
  Стр. 138-139: Луцпрдасто до балчака! / Стојан Тодоровић
  Стр. 140-141: Транспарентно до балчака! / Славица Марковић
  COBISS.SR - ID: https://plus.cobiss.net/cobiss/sr/sr/bib/nbknj/185944844185944844185944844

   

  Маргиналије (белешке једног писца)
  Аутор: Рајковић Кожељац, Љубиша, 1940-2020
  Сарадник:
  Ђокић, Томислав
  Стевановић, Витомир
  Јеленковић, Драган
  Николић, Данило Н.
  Илић, Иван В.
  Врста грађе:
  монографска публикација
  Језик:
   sr
  • српски
  Издавач: Зајечар : Центар за културу града Зајечара
  Година издавања: 2010
  Формат: 378 стр. ; 21 cm
  Опис:
  Стр. 367-374: Са осматрачнице живота / Томислав Ђокић
  Стр. 375-378: Маргиналије, које то нису / Витомир Стевановић
  Предметне одреднице:
  Рајковић, Љубиша, 1940- -- "Маргиналије"
  COBISS.SR - ID: https://plus.cobiss.net/cobiss/sr/sr/bib/nbknj/178575884178575884178575884

   

  Страна 1 од 7

  Дигитална завичајна збирка | © 2018 Народна библиотека „Његош“ Књажевац