Славеј на крстачу
  Аутор: Рајковић Кожељац, Љубиша, 1940-2020
  Сарадник:
  Пуслојић, Адам
  Андрић, Радомир
  Врста грађе:
  монографска публикација
  Језик:
   sr
  • српски
  Издавач: Неготин : Крајински књижевни клуб ; Минићево : Завичајно друштво Тимочана-Торлака
  Година издавања: 2013
  Формат: 82 стр. ; 21 cm
  Опис:
  Стр. 7-8: Нови поетски духовник на фронту искони / Адам Пуслојић
  Стр. 84-86: Благодатно уздарје народном духу : читалачки запис уз књигу песама "Славеј на крстачу" / Радомир Андрић
  COBISS.SR - ID: https://plus.cobiss.net/cobiss/sr/sr/bib/nbknj/200301068200301068200301068

   

  Сонети
  Аутор: Рајковић Кожељац, Љубиша, 1940-2020
  Сарадник:
  Радуновић, Милорад
  Вучковић, Горан
  Врста грађе:
  монографска публикација
  Језик:
   sr
  • српски
  Издавач: Неготин : Крајински књижевни клуб
  Година издавања: 2012
  Формат: 82 стр. ; 21 cm
  Опис:
  Стр. 70-76: Пером перу / Милорад Радуновић
  Стр. 77-79: Сонети сузом натопљени / Горан Вучковић
  Предметне одреднице:
  Рајковић, Љубиша, 1940- -- "Сонети"
  COBISS.SR - ID: https://plus.cobiss.net/cobiss/sr/sr/bib/nbknj/191744780191744780191744780

   

  Суза скамењена (о епитафима са неких тимочких гробаља)
  Аутор: Рајковић Кожељац, Љубиша, 1940-2020
  Сарадник:
  Петровић, Сретен
  Николић, Милија
  Врста грађе:
  монографска публикација
  Језик:
   sr
  • српски
  Издавач: Минићево : Завичајно друштво Тимочана - Торлака
  Година издавања: 2011
  Формат: 166 стр. ; 24 cm
  Опис:
  Стр. 157-159: Крик бола као залог живота / Сретен Петровић
  Стр. 161-163: Вечити дијалог живих и мртвих / Милија Николић
  Предметне одреднице:
  Српски епитафи
  Гробови и гробља -- Тимочка крајина
  Надгробни споменици -- Тимочка крајина
  COBISS.SR - ID: https://plus.cobiss.net/cobiss/sr/sr/bib/nbknj/186218764186218764186218764

   

  Да живот буде љубав (Мири Алечковић у спомен)
  Аутор: Рајковић Кожељац, Љубиша, 1940-2020
  Сарадник:
  Алечковић Николић, Мила
  Врста грађе:
  монографска публикација
  Језик:
   sr
  • српски
  Издавач: Београд : Мирослав
  Година издавања: 2011
  Формат: 151 стр. ; 20 cm
  Опис:
  Стр. 137-144: Да живот буде љубав - Мири Алечковић у спомен / Мила Алечковић Николић
  Предметне одреднице:
  Алечковић, Мира, 1924-2008 -- Интрвјуи
  COBISS.SR - ID: https://plus.cobiss.net/cobiss/sr/sr/bib/nbknj/187020556187020556187020556

   

  До балчака (луцпрдасте приче)
  Аутор: Рајковић Кожељац, Љубиша, 1940-2020
  Сарадник:
  Тодоровић, Стојан
  Марковић, Славица
  Врста грађе:
  монографска публикација
  Језик:
   sr
  • српски
  Издавач: Неготин : Крајински књижевни клуб
  Година издавања: 2011
  Формат: 144 стр. ; 21 cm
  Опис:
  Стр. 138-139: Луцпрдасто до балчака! / Стојан Тодоровић
  Стр. 140-141: Транспарентно до балчака! / Славица Марковић
  COBISS.SR - ID: https://plus.cobiss.net/cobiss/sr/sr/bib/nbknj/185944844185944844185944844

   

  Маргиналије (белешке једног писца)
  Аутор: Рајковић Кожељац, Љубиша, 1940-2020
  Сарадник:
  Ђокић, Томислав
  Стевановић, Витомир
  Јеленковић, Драган
  Николић, Данило Н.
  Илић, Иван В.
  Врста грађе:
  монографска публикација
  Језик:
   sr
  • српски
  Издавач: Зајечар : Центар за културу града Зајечара
  Година издавања: 2010
  Формат: 378 стр. ; 21 cm
  Опис:
  Стр. 367-374: Са осматрачнице живота / Томислав Ђокић
  Стр. 375-378: Маргиналије, које то нису / Витомир Стевановић
  Предметне одреднице:
  Рајковић, Љубиша, 1940- -- "Маргиналије"
  COBISS.SR - ID: https://plus.cobiss.net/cobiss/sr/sr/bib/nbknj/178575884178575884178575884

   

  Драги Љубиша - избор из књижевне преписке (1967-1973)
  Аутор: Рајковић Кожељац, Љубиша, 1940-2020
  Сарадник:
  Златановић, Момчило
  Врста грађе:
  монографска публикација
  Језик:
   sr
  • српски
  Издавач: Зајечар : Историјски архив "Тимочка крајина" ; Минићево : Завичајно друштво Тимочана-Торлака
  Година издавања: 2010
  Формат: 328 стр. ; 21 cm
  Опис:
  Стр. 321-322: Књига о израстању писца - трајан белег у времену / Момчило Златановић
  Предметне одреднице:
  Рајковић, Љубиша, 1940- -- Преписка
  COBISS.SR - ID: https://plus.cobiss.net/cobiss/sr/sr/bib/nbknj/173256460173256460173256460

   

  Живот посвећен науци (разговор са проф. др Живомиром Младеновићем)
  Аутор: Рајковић Кожељац, Љубиша, 1940-2020
  Сарадник:
  Иванић, Душан
  Гароња-Радованац, Славица
  Врста грађе:
  монографска публикација
  Језик:
   sr
  • српски
  Издавач: Зајечар : Културно-просветна заједница Општине
  Година издавања: 2009
  Формат: 180 стр. ; 24 cm
  Опис:
  Стр. 159-161: Живот и рад посвећеника / Душан Иванић
  Стр. 163-165: Живот и "прикљученија" / Славица Гароња Радованац
  Предметне одреднице:
  Младеновић, Живомир, 1910- -- Интервјуи
  COBISS.SR - ID: https://plus.cobiss.net/cobiss/sr/sr/bib/nbknj/155119116155119116155119116

   

  Страна 1 од 7

  Дигитална завичајна збирка | © 2018 Народна библиотека „Његош“ Књажевац