Џервин гласило
  Џервин гласило
  Верзија наслова: Џервин гласило (информативно гласило радника сложеног предузећа пољопривредног комбината "Џервин" Књажевац)
  Аутор: -
  Сарадник:
  Маринковић, Љиљана
  Врста грађе:
  серијска публикација
  Језик:
   sr
  • српски
  Издавач: Књажевац : Радна организација за информативну делатност "Књажевац"
  Година издавања: 1985
  Формат: 45 цм
  COBISS.SR - ID: https://plus.sr.cobiss.net/opac7/bib/nbknj/182438421824384218243842
  Број: 3

   

  Џервин гласило
  Џервин гласило
  Верзија наслова: Џервин гласило (информативно гласило радника сложеног предузећа пољопривредног комбината "Џервин" Књажевац)
  Аутор: -
  Сарадник:
  Маринковић, Љиљана
  Врста грађе:
  серијска публикација
  Језик:
   sr
  • српски
  Издавач: Књажевац : Радна организација за информативну делатност "Књажевац"
  Година издавања: 1985
  Формат: 45 цм
  COBISS.SR - ID: https://plus.sr.cobiss.net/opac7/bib/nbknj/182438421824384218243842
  Број: 4

   

  Џервин гласило
  Џервин гласило
  Верзија наслова: Џервин гласило (информативно гласило радника сложеног предузећа пољопривредног комбината "Џервин" Књажевац)
  Аутор: -
  Сарадник:
  Маринковић, Љиљана
  Врста грађе:
  серијска публикација
  Језик:
   sr
  • српски
  Издавач: Књажевац : Радна организација за информативну делатност "Књажевац"
  Година издавања: 1985
  Формат: 45 цм
  COBISS.SR - ID: https://plus.sr.cobiss.net/opac7/bib/nbknj/182438421824384218243842
  Број: 5

   

  Џервин гласило
  Џервин гласило
  Верзија наслова: Џервин гласило (информативно гласило радника сложеног предузећа пољопривредног комбината "Џервин" Књажевац)
  Аутор: -
  Сарадник:
  Маринковић, Љиљана
  Врста грађе:
  серијска публикација
  Језик:
   sr
  • српски
  Издавач: Књажевац : Радна организација за информативну делатност "Књажевац"
  Година издавања: 1985
  Формат: 45 цм
  COBISS.SR - ID: https://plus.sr.cobiss.net/opac7/bib/nbknj/182438421824384218243842
  Број: 6

   

  Џервин гласило
  Џервин гласило
  Верзија наслова: Џервин гласило (информативно гласило радника сложеног предузећа пољопривредног комбината "Џервин" Књажевац)
  Аутор: -
  Сарадник:
  Маринковић, Љиљана
  Врста грађе:
  серијска публикација
  Језик:
   sr
  • српски
  Издавач: Књажевац : Радна организација за информативну делатност "Књажевац"
  Година издавања: 1985
  Формат: 45 цм
  COBISS.SR - ID: https://plus.sr.cobiss.net/opac7/bib/nbknj/182438421824384218243842
  Број: 8

   

  Џервин гласило
  Џервин гласило
  Верзија наслова: Џервин гласило (информативно гласило радника сложеног предузећа пољопривредног комбината "Џервин" Књажевац)
  Аутор: -
  Сарадник:
  Маринковић, Љиљана
  Врста грађе:
  серијска публикација
  Језик:
   sr
  • српски
  Издавач: Књажевац : Радна организација за информативну делатност "Књажевац"
  Година издавања: 1985
  Формат: 45 цм
  COBISS.SR - ID: https://plus.sr.cobiss.net/opac7/bib/nbknj/182438421824384218243842
  Број: 9

   

  Џервин гласило
  Џервин гласило
  Верзија наслова: Џервин гласило (информативно гласило радника сложеног предузећа пољопривредног комбината "Џервин" Књажевац)
  Аутор: -
  Сарадник:
  Маринковић, Љиљана
  Врста грађе:
  серијска публикација
  Језик:
   sr
  • српски
  Издавач: Књажевац : Радна организација за информативну делатност "Књажевац"
  Година издавања: 1985
  Формат: 45 цм
  COBISS.SR - ID: https://plus.sr.cobiss.net/opac7/bib/nbknj/182438421824384218243842
  Број: 10

   

  Џервин гласило
  Џервин гласило
  Верзија наслова: Џервин гласило (информативно гласило радника сложеног предузећа пољопривредног комбината "Џервин" Књажевац)
  Аутор: -
  Сарадник:
  Маринковић, Љиљана
  Врста грађе:
  серијска публикација
  Језик:
   sr
  • српски
  Издавач: Књажевац : Радна организација за информативну делатност "Књажевац"
  Година издавања: 1985
  Формат: 45 цм
  COBISS.SR - ID: https://plus.sr.cobiss.net/opac7/bib/nbknj/182438421824384218243842
  Број: 11

   

  Дигитална завичајна збирка | © 2018 Народна библиотека „Његош“ Књажевац