Конкурсни зборник XVII/1 (зборник радова награђених учесника XVII Светосавског књижевног конкурса)

  Конкурсни зборник XVII/1 : зборник радова награђених учесника на XVII Светосавском конкурсу
  Аутор: -
  Сарадник:
  Стојадиновић, Владана
  Ђорђевић, Небојша
  Врста грађе:
  монографска публикација
  текст
  Језик:
   sr
  • српски
  Издавач: Књажевац : Народна библиотека "Његош"
  Година издавања: 2009
  Формат: 50 стр. ; 21 цм
  Опис:
  Стр. 5-6: Флексибилнија интерација језика и садржаја / Небојша Ђорђевић.

  COBISS.SR - ID: http://www.vbs.rs/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=70810&dept=01&rid=155101196&fmt=11&lani=sc155101196155101196

   

  Конкурсни зборник XVIII/2 (зборник радова награђених учесника XVIII Светосавског књижевног конкурса)

  Конкурсни зборник XVIII/2 : зборник радова награђених учесника на XVIII Светосавском конкурсу
  Аутор: -
  Сарадник:
  Стојадиновић, Владана
  Станковић-Илић, Слобододанка
  Врста грађе:
  монографска публикација
  текст
  Језик:
   sr
  • српски
  Издавач: Књажевац : Народна библиотека "Његош"
  Година издавања: 2010
  Формат: 47 стр. ; 24 цм
  Опис:
  Стр. 3-4: XVIII Светосавски књижевни конкурс / организатор
  Стр. 5-7: Одјек књиге у људима / Слободанка Станковић-Илић.
  COBISS.SR - ID: http://www.vbs.rs/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=70810&dept=01&rid=173915660&fmt=11&lani=sc173915660173915660

   

  Конкурсни зборник XIX/3 (зборник радова награђених учесника XIX Светосавског књижевног конкурса)

  Конкурсни зборник XIX/3 : зборник радова награђених учесника на XIX Светосавском конкурсу
  Аутор: -
  Сарадник:
  Стојадиновић, Владана
  Ђорђевић, Небојша
  Врста грађе:
  монографска публикација
  текст
  Језик:
   sr
  • српски
  Издавач: Књажевац : Народна библиотека "Његош"
  Година издавања: 2011
  Формат: 44 стр. ; 24 цм
  Опис:
  Стр. 3: XIX Светосавски књижевни конкурс / Владана Стојадиновић
  Стр. 4-5: Писана реч има будућност, моћ речи је у њој! / Небојша Ђорђевић.
  COBISS.SR - ID: http://www.vbs.rs/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=70810&dept=01&rid=181199628&fmt=11&lani=sc181199628181199628

   

  Конкурсни зборник XX/4 (зборник радова награђених учесника XX Светосавског књижевног конкурса)

  Конкурсни зборник XX/4 : зборник радова награђених учесника на XX Светосавском конкурсу
  Аутор: -
  Сарадник:
  Стојадиновић, Владана
  Станковић-Илић, Слободанка
  Врста грађе:
  монографска публикација
  текст
  Језик:
   sr
  • српски
  Издавач: Књажевац : Народна библиотека "Његош"
  Година издавања: 2012
  Формат: 59 стр. ; 24 цм
  Опис:
  Стр. 3-4: XX Светосавски књижевни конкурс / Владана Стојадиновић
  Стр. 5-7: Од Суботице до Врања, од Озрена до Златобора --- / Слободанка Станковић Илић.
  COBISS.SR - ID: http://www.vbs.rs/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=70810&dept=01&rid=188600588&fmt=11&lani=sc188600588188600588

   

  Конкурсни зборник XXI/5 (зборник радова награђених учесника XXI Светосавског књижевног конкурса)

  Конкурсни зборник XXI/5 : зборник радова награђених учесника на XXI Светосавском конкурсу
  Аутор: -
  Сарадник:
  Стојадиновић, Владана
  Аранђеловић, Војислав
  Станковић-Илић, Слободанка
  Бибин, Милорад
  Коварчик-Митковски, Олина
  Гајдашевић, Веселин
  Врста грађе:
  монографска публикација
  текст
  Језик:
   sr
  • српски
  Издавач: Књажевац : Народна библиотека "Његош"
  Година издавања: 2013
  Формат: 64 стр. ; 24 цм
  Опис:
  Стр. 3-4: XXI светосавски књижевни конкурс / Владана Стојадиновић
  Стр. 5-8: Нека запажања жирија / Војислав Аранђеловић, Слободанка Станковић Илић.
  COBISS.SR - ID: http://www.vbs.rs/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=70810&dept=01&rid=196537356&fmt=11&lani=sc196537356196537356

   

  Конкурсни зборник XXII/6 (зборник радова награђених учесника XXII Светосавског књижевног конкурса)

  Конкурсни зборник XXII/6 : зборник радова награђених учесника на XXII Светосавском конкурсу
  Аутор: -
  Сарадник:
  Стојадиновић, Владана
  Станковић-Илић, Слободанка
  Врста грађе:
  монографска публикација
  текст
  Језик:
   sr
  • српски
  Издавач: Књажевац : Народна библиотека "Његош"
  Година издавања: 2014
  Формат: 49 стр. ; 24 цм
  Опис:
  Стр. 3-4: XXII Светосавски књижевни конкурс / Владана Стојадиновић
  Стр. 5-7: О Његошу има ко да пише / Слободанка Станковић Илић.
  COBISS.SR - ID: http://www.vbs.rs/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=70810&dept=01&rid=204862732&fmt=11&lani=sc204862732204862732

  Конкурсни зборник XXIII/7 (зборник радова награђених учесника XXIII Светосавског књижевног конкурса)

  Конкурсни зборник XXIII/7 : зборник радова награђених учесника на XXIII Светосавском конкурсу
  Аутор: -
  Сарадник:
  Стојадиновић, Владана
  Станковић-Илић, Слободанка
  Врста грађе:
  монографска публикација
  текст
  Језик:
   sr
  • српски
  Издавач: Књажевац : Народна библиотека "Његош"
  Година издавања: 2015
  Формат: 41 стр. ; 24 цм
  Опис:
  Стр. 3-4: XXIII Светосавски књижевни конкурс / Владана Стојадиновић
  Стр. 5-6: О смеху данас--- / Слободанка Станковић Илић.
  COBISS.SR - ID: http://www.vbs.rs/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=70810&dept=01&rid=212881420&fmt=11&lani=sc212881420212881420

  Конкурсни зборник XXIV/8 (зборник радова награђених учесника XXIV Светосавског књижевног конкурса)

  Конкурсни зборник XXIV/8: зборник радова награђених учесника XXIV Светосавског књижевног конкурса
  Аутор: -
  Сарадник:
  Стојадиновић, Владана
  Станковић-Илић, Слободанка
  Врста грађе:
  монографска публикација
  текст
  Језик:
   sr
  • српски
  Издавач: Књажевац : Народна библиотека "Његош"
  Година издавања: 2016
  Формат: 47 стр. ; 24 цм
  Опис:
  Стр. 3-4: XXIV Светосавски књижевни конкурс / Владана Стојадиновић
  Стр. 5-6: Разлози за задовољство / Слободанка Станковић Илић.
  COBISS.SR - ID: http://www.vbs.rs/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=70810&dept=01&rid=221654028&fmt=11&lani=sc221654028221654028

  Страна 1 од 2

  Дигитална завичајна збирка | © 2018 Народна библиотека „Његош“ Књажевац