Књаз Милош у Гургусовцу

  Књаз Милош у Гургусовцу
  Аутор: Стојадиновић, Владана, 1970-
  Врста грађе:
  монографска публикација
  текст
  слике
  Језик:
   sr
  • српски
  Едиција: Трагови ; изложба 3
  Издавач: Књажевац : Народна библиотека "Његош"
  Година издавања: 2019
  Формат: 20 стр. ; 20 x 20 цм
  Предметне одреднице:
  Обреновић, Милош, српски кнез, 1780-1860 - Изложбени каталози Књажевац - Изложбени каталози
  Књажевац - Изложбени каталози
  COBISS.SR - ID: https://plus.cobiss.net/cobiss/sr/sr/bib/nbknj/274531852274531852274531852

   

  Дигитална завичајна збирка | © 2018 Народна библиотека „Његош“ Књажевац