Књажевачки кафански живот између два светска рата / Бранислав Стојадиновић

  Књажевачки кафански живот између два светска рата / Бранислав Стојадиновић
  Аутор: Стојадиновић, Бранислав, 1945-2002
  Сарадник:
  Стојадиновић, Владана
  Јеремић, Слађана
  Павловић, Љиљана
  Врста грађе:
  монографска публикација
  текст
  Језик:
   sr
  • српски
  Едиција: Времеплов вароши; књ. 1
  Издавач: Књажевац : Народна библиотека "Његош"
  Година издавања: 2012
  Формат: 82 стр. ; 21 x 21 цм
  Опис:
  Ауторова слика
  Реч уредника: стр. 5-6
  Сачувани фрагменти прошлости: стр. 7-8
  Белешке о аутору: стр. 80
  Напомене и библиографске референце уз текст.
  Предметне одреднице:
  Кафане - Књажевац - 20в
  Свакодневни живот - Књажевац - 20в
  COBISS.SR - ID: https://plus.cobiss.net/cobiss/sr/sr/bib/nbknj/194669580194669580194669580

  Књажевчани у причама / Бранислав Стојадиновић

  Књажевчани у причама / Бранислав Стојадиновић
  Аутор: Стојадиновић, Бранислав, 1945-2002
  Сарадник:
  Цорељ, Ненад
  Павловић, Љиљана
  Врста грађе:
  монографска публикација
  текст
  Језик:
   sr
  • српски
  Едиција: Времеплов вароши; књ. 3
  Издавач: Књажевац : Народна библиотека "Његош"
  Година издавања: 2009
  Формат: 165 стр. ; 21 x 21 цм
  Опис:
  Ауторова слика
  Стр. 161-162: Белешка о аутору / Љиљана Павловић.
  Предметне одреднице:
  Књажевчани - У литератури
  COBISS.SR - ID: https://plus.cobiss.net/cobiss/sr/sr/bib/nbknj/158164236158164236158164236

  Нови живот Књажевачког споменара (од 1940-1945. до 1990) / Слободанка Станковић Илић

  Нови живот Књажевачког споменара (од 1940-1945. до 1990.)
  Аутор: Станковић Илић, Слободанка, 1952-
  Врста грађе:
  монографска публикација
  текст
  Језик:
   sr
  • српски
  Едиција: Времеплов вароши; књ. 4
  Издавач: Књажевац : Народна библиотека "Његош"
  Година издавања: 2010
  Формат: 69 стр. ; 21 x 21 цм
  Опис:
  Библиографија: стр. 68.
  Предметне одреднице:
  Књажевчани - У литератури
  COBISS.SR - ID: https://plus.cobiss.net/cobiss/sr/sr/bib/nbknj/178567436178567436178567436

  Беше једном један... ("Ђачки књажевачки споменар" из 1935. и "Девојачки албум" из 1930-1940. године) / [приредила] Слободанка Станковић Илић

  Беше једном један... ("Ђачки књажевачки споменар" из 1935. и "Девојачки албум" из 1930-1940. године) / [приредила] Слободанка Станковић Илић
  Аутор: Станковић Илић, Слободанка, 1952-
  Врста грађе:
  монографска публикација
  текст
  Језик:
   sr
  • српски
  Едиција: Времеплов вароши; књ. 5
  Издавач: Књажевац : Народна библиотека "Његош"
  Година издавања: 2011
  Формат: 86 стр. ; 21 x 21 цм
  Опис:
  Библиографија: стр. 85.
  Предметне одреднице:
  Станковић, Надежда, 1921-1999 - Споменар
  Књажевац - Фотографије - Албуми
  COBISS.SR - ID: https://plus.cobiss.net/cobiss/sr/sr/bib/nbknj/182915340182915340182915340

  Тимочка лира (50 година Фестивала културе младих Србије - 45 година поезије)

  Тимочка лира : 50 година Фестивала културе младих Србије - 45 година поезије
  Аутор: -
  Врста грађе:
  монографска публикација
  текст
  Језик:
   sr
  • српски
  Едиција: Времеплов вароши; књ. 6
  Издавач: Књажевац : Народна библиотека "Његош"
  Година издавања: 2011
  Формат: 97 стр. ; 21 цм
  Опис:
  Стр. 5-7: Поезији у част / Владана Стојадиновић
  Библиографија: стр. 94-95.
  Предметне одреднице:
  Фестивал културе младих Србије (Књажевац) - 1960-2010 - Зборници
  COBISS.SR - ID: https://plus.cobiss.net/cobiss/sr/sr/bib/nbknj/188008972188008972188008972

  Књажевачке рок приче и урбане легенде / Дарко Мицић

  Knjaževačke rok priče i urbane legende / Darko Micić
  Аутор: Мицић, Дарко, 1967-
  Сарадник:
  Стојадиновић, Владана
  Максимовић, Горан
  Павловић, Љиљана
  Врста грађе:
  монографска публикација
  текст
  Језик:
   sr
  • српски
  Едиција: Времеплов вароши; књ. 7
  Издавач: Књажевац : Народна библиотека "Његош"
  Година издавања: 2014
  Формат: 147 стр. ; 21 x 21 цм
  Опис:
  Стр. 5: Урбане рокерске приче / Владана Стојадиновић
  Стр. 142-143: Музика и прича - два симбола наде у суровом свијету пропадања / Горан Максимовић
  Стр. 144: Читајући урбане рокерске приче / Љиљана Павловић
  О аутору: стр. 145.
  Предметне одреднице:
  Рок музика - Књажевац - 1965-2014
  Рок музичари - Књажевац - 20в-21в - У успоменама
  COBISS.SR - ID: https://plus.cobiss.net/cobiss/sr/sr/bib/nbknj/207607820207607820207607820

  Дигитална завичајна збирка | © 2018 Народна библиотека „Његош“ Књажевац