Просветне и политичке прилике у јужним српским областима у XIX в. (до српско турских ратова 1876-78) / Јован Хаџи Васиљевић

  Просветне и политичке прилике у јужним српским областима у XIX в. (до српско турских ратова 1876-78) / Јован Хаџи Васиљевић
  Аутор: Хаџи Васиљевић, Јован, 1866-1948
  Језик:
   sr
  • српски
  Едиција: Друштво светога Саве ; књ. 37
  Издавач: Београд : Друштво светога Саве
  Година издавања: 1928
  Формат: 457 стр. ; 24 cm
  Предметне одреднице:
  Школство – Србија – 19. в.
  Србија – Политичке прилике – 19. в.
  COBISS.SR - ID: https://plus.cobiss.net/cobiss/sr/sr/bib/nbknj/745984774598477459847

   

  Дигитална завичајна збирка | © 2018 Народна библиотека „Његош“ Књажевац