У косама иње (књига о пензионерима Књажевца) / Стаљинка Беба Милић

  У косама иње (књига о пензионерима Књажевца) / Стаљинка Беба Милић
  Аутор: Милић, Стаљинка, 1945
  Сарадник:
  Првуловић, Борислав
  Аранђеловић, Војислав
  Врста грађе:
  монографска публикација
  текст
  Језик:
   sr
  • српски
  Издавач: Књажевац : Удружење пензионера Књажевац : Народна библиотека "Његош"
  Година издавања: 2015
  Формат: 152 стр. ; 24 cm
  Предметне одреднице:
  Пензионери - Књажевац
  COBISS.SR - ID: https://plus.cobiss.net/cobiss/sr/sr/bib/nbknj/215282188215282188215282188

   

  Хронологија догађаја народноослободилачког рата 1941-1945. на књажевачком подручју

  Хронологија догађаја народноослободилачког рата 1941-1945. на књажевачком подручју
  Аутор: -
  Сарадник:
  Савић, Тадија
  Мицић, Никола
  Врста грађе:
  монографска публикација
  текст
  Језик:
   sr
  • српски
  Издавач: Kњажевац : Општински одбор СУБНОР
  Година издавања: 1974
  Формат: 16 стр. ; 30 cm
  Предметне одреднице:
  Народноослободилачка борба 1941-1945 - Књажевачки крај - 1941-1945
  COBISS.SR - ID: https://plus.cobiss.net/cobiss/sr/sr/bib/nbknj/512251570512251570512251570

  Поменик хероја из Округа Тимочког (1912 - 1919. год) / Бошко Аћимовић

  Поменик хероја из Округа Тимочког (1912 - 1919. год.) / Бошко Аћимовић
  Аутор: Аћимовић, Бошко
  Врста грађе:
  монографска публикација
  текст
  Језик:
   sr
  • српски
  Издавач: Зајечар : Штампарија и Књиговезница Сретена Диковића
  Година издавања: 1922
  Формат: 148 стр. ; 20 cm
  COBISS.SR - ID: https://plus.cobiss.net/cobiss/sr/sr/bib/nbknj/152136460152136460152136460

  100 година земљорадничког задругарства у доњокаменичком крају

  100 година земљорадничког задругарства у доњокаменичком крају
  Аутор: -
  Сарадник:
  Милутиновић, Саша
  Стојадиновић, Бранислав
  Врста грађе:
  монографска публикација
  текст
  Језик:
   sr
  • српски
  Издавач: Доња Каменица : Земљорадничка задруга "Полет"
  Година издавања: 2000
  Формат: 32 стр. ; 21cm
  Предметне одреднице:
  Земљорадничко задругарство - Доњокаменички крај - 1900-2000
  COBISS.SR - ID: https://plus.cobiss.net/cobiss/sr/sr/bib/nbknj/512148402512148402512148402

  Тимочка буна 1883. године

  Тимочка буна 1883. године / Раша Милошевић
  Аутор: Милошевић, Раша
  Врста грађе:
  монографска публикација
  текст
  Језик:
   sr
  • српски
  Издавач: Београд : Штампарија Драг. Грегорића
  Година издавања: 1923
  Формат: 291 стр. ; 24 цм
  Предметне одреднице:
  Тимочка буна 1883
  COBISS.SR - ID: https://plus.cobiss.net/cobiss/sr/sr/bib/nbknj/678093567809356780935

  Свим снагама (срез тимочки 1944-1954 год)

  Свим снагама (срез тимочки 1944-1954 год)
  Аутор: -
  Врста грађе:
  монографска публикација
  текст
  Језик:
   sr
  • српски
  Издавач: Књажевац : Социјалистички савез радног народа среза тимочког
  Година издавања: 1955
  Формат: 85 стр. ; 20 цм
  Предметне одреднице:
  Тимочки срез - Монографија - 1944-1954
  COBISS.SR - ID: https://plus.cobiss.net/cobiss/sr/sr/bib/nbknj/812933198129331981293319

  Споменица о прослави стогодишњице ослобођења Тимочке крајине у Књажевцу (1833-1933)

  Споменица о прослави стогодишњице ослобођења Тимочке крајине у Књажевцу (1833-1933)
  Аутор: -
  Сарадник:
  Шеговић, Александар
  Врста грађе:
  монографска публикација
  текст
  Језик:
   sr
  • српски
  Издавач: Књажевац : [б. и.]
  Година издавања: 1933
  Формат: 164 стр. ; 24 цм
  Предметне одреднице:
  Тимочка крајина - Историја
  COBISS.SR - ID: https://plus.cobiss.net/cobiss/sr/sr/bib/nbknj/512123826512123826512123826

  Споменица стогодишњице ослобођења Тимочке крајине (1833-1933)

  Споменица стогодишњице ослобођења Тимочке крајине (1833-1933)
  Аутор: -
  Сарадник:
  Живановић, Јеремија, уред.
  Врста грађе:
  монографска публикација
  текст
  Језик:
   sr
  • српски
  Издавач: Београд : "Млада Србија"
  Година издавања: 1933
  Формат: 224 стр. ; 27 цм
  Предметне одреднице:
  Тимочка крајина - Историја - Зборници
  Тимочка крајина - Географија - Зборници
  COBISS.SR - ID: https://plus.cobiss.net/cobiss/sr/sr/bib/nbknj/290019992900199929001999

  Дигитална завичајна збирка | © 2018 Народна библиотека „Његош“ Књажевац