Хронологија догађаја народноослободилачког рата 1941-1945. на књажевачком подручју

  Хронологија догађаја народноослободилачког рата 1941-1945. на књажевачком подручју
  Аутор: -
  Сарадник:
  Савић, Тадија
  Мицић, Никола
  Врста грађе:
  монографска публикација
  текст
  Језик:
   sr
  • српски
  Издавач: Kњажевац : Општински одбор СУБНОР
  Година издавања: 1974
  Формат: 16 стр. ; 30 cm
  Предметне одреднице:
  Народноослободилачка борба 1941-1945 - Књажевачки крај - 1941-1945
  COBISS.SR - ID: https://plus.sr.cobiss.net/opac7/bib/nbknj/512251570512251570512251570

  У косама иње (књига о пензионерима Књажевца) / Стаљинка Беба Милић

  У косама иње : књига о пензионерима Књажевца / Стаљинка Беба Милић
  Аутор: Милић, Стаљинка, 1945
  Сарадник:
  Првуловић, Борислав
  Аранђеловић, Војислав
  Врста грађе:
  монографска публикација
  текст
  Језик:
   sr
  • српски
  Издавач: Књажевац : Удружење пензионера Књажевац : Народна библиотека "Његош"
  Година издавања: 2015
  Формат: 152 стр. ; 24 cm
  Предметне одреднице:
  Пензионери - Књажевац
  COBISS.SR - ID: http://www.vbs.rs/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=70810&dept=01&rid=215282188&fmt=11&lani=sc215282188215282188

   

  Програм прославе тридесетогодишњице устанка народа Југославије : 1941. - 1971.

  Програм прославе тридесетогодишњице устанка народа Југославије : 1941. - 1971.
  Аутор: -
  Врста грађе:
  монографска публикација
  текст
  Језик:
   sr
  • српски
  Издавач: Књажевац : Општинска конференција Социјалистичког савеза радног народа Србије
  Година издавања: 1971
  Формат: 25 стр. ; 21 cm
  Предметне одреднице:
  Народноослободилачка борба 1941-1945 - Прославе - Књажевац - 1971 - Програми
  COBISS.SR - ID: https://plus.sr.cobiss.net/opac7/bib/nbknj/206110727206110727206110727

   

  Ће си буде... / Богомир Првуловић – Боцко

  Ће си буде... / Богомир Првуловић - Боцко
  Аутор: Првуловић, Богомир
  Врста грађе:
  монографска публикација
  текст
  Језик:
   sr
  • српски
  Издавач: Књажевац : Богомир Првуловић
  Година издавања: 2013
  Формат: 204 стр. ; 21 cm
  Опис:
  Белешка о аутору: стр. 7.
  Стр. 11-12: Заслађено - горко / Слободанка Станковић Илић.
  COBISS.SR - ID: http://www.vbs.rs/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=70810&dept=01&rid=190622988&fmt=11&lani=sc190622988190622988

   

  Споменица поводом прославе тридесетогодишњице устанка : 1941-1971

  Споменица поводом прославе тридесетогодишњице устанка : 1941-1971
  Аутор: -
  Сарадник:
  Мицић, Никола
  Савић, Тадија
  Ивановић, Ивица
  Миладиновић, Вићентије
  Врста грађе:
  монографска публикација
  текст
  Језик:
   sr
  • српски
  Издавач: Књажевац : Општинска конференција ССРНС
  Година издавања: 1972
  Формат: 157 стр. ; 20 cm
  Предметне одреднице:
  Социјалистички савез радног народа Србије. Општинска конференција (Књажевац) - 1941-1971
  COBISS.SR - ID: https://plus.sr.cobiss.net/opac7/bib/nbknj/215799559215799559215799559

   

  Споменик у Књажевцу : палим борцима од 1804. до 1945. године

  Споменик у Књажевцу : палим борцима од 1804. до 1945. године
  Аутор: -
  Сарадник:
  Мицић, Никола
  Милићевић, Миодраг
  Врста грађе:
  монографска публикација
  текст
  Језик:
   sr
  • српски
  Издавач: Књажевац : Општинска конференција ССРНС
  Година издавања: 1974
  Формат: 183 стр. ; 20 cm
  Предметне одреднице:
  Споменици, меморијални - Књажевац
  COBISS.SR - ID: https://plus.sr.cobiss.net/opac7/bib/nbknj/226399495226399495226399495

   

  Тимочка Крајина. Књ. 1

  Тимочка Крајина. Књ. 1
  Аутор: -
  Врста грађе:
  монографска публикација
  текст
  Језик:
   sr
  • српски
  Издавач: Београд : Удружење Тимочана и Крајинаца
  Година издавања: 1928
  Формат: 131 стр. ; 24 cm
  Предметне одреднице:
  Тимочка Крајина - Зборници
  COBISS.SR - ID: https://plus.sr.cobiss.net/opac7/bib/nbknj/132386311132386311132386311

   

  Уједињење Немачке / Драгољуб М. Павловић

  Уједињење Немачке / Драгољуб М. Павловић
  Аутор: Павловић, Драгољуб М.
  Врста грађе:
  монографска публикација
  текст
  Језик:
   sr
  • српски
  Издавач: Београд : Српска књижевна задруга
  Година издавања: 1898
  Формат: 322 стр. ; 19 cm
  Предметне одреднице:
  Немачка - Историја - 16-19. в. Немачка - Државност - 16-19. в. Немачка - Уједињење - 16-19. в.
  Немачка - Државност - 16-19. в
  Немачка - Уједињење - 16-19. в.
  COBISS.SR - ID: https://plus.sr.cobiss.net/opac7/bib/nbknj/725632772563277256327

   

  Дигитална завичајна збирка | © 2018 Народна библиотека „Његош“ Књажевац