Петар Рајић / Чарнојевић - homo duplex или...

  Петар Рајић / Чарнојевић - homo duplex или...
  Аутор: Милутиновић, Дејан, 1972-
  Врста грађе:
  монографска публикација
  Језик:
   sr
  • српски
  Издавач: Ниш : Филозофски факултет
  Година издавања: 1999
  Формат: 61 стр. ; 20 cm
  Предметне одреднице:
  Црњански, Милош, 1893-1977 – "Дневник о Чарнојевићу"
  COBISS.SR - ID: https://plus.cobiss.net/cobiss/sr/sr/bib/nbknj/158194695158194695158194695

   

  Дигитална завичајна збирка | © 2018 Народна библиотека „Његош“ Књажевац