Пламен буне над Тимоком, 1883.

  Пламен буне над Тимоком, 1883.
  Аутор: Милић, Драгојло
  Сарадник:
  Ђурђевић, Миодраг
  Врста грађе:
  монографска публикација
  Језик:
   sr
  • српски
  Издавач: Бољевац : Библиотека : Музеј Тимочке буне
  Година издавања: 2009
  Опис:
  Стр. 3-5: Предговор / М. [Миодраг] Ђурђевић
  Драгојло Милић: стр. 375
  Библиографија: стр. 376-377
  Предметне одреднице:
  Тимочка буна 1883 – Историјска грађа
  COBISS.SR - ID: https://plus.cobiss.net/cobiss/sr/sr/bib/nbknj/167762956167762956167762956

   

  Дигитална завичајна збирка | © 2018 Народна библиотека „Његош“ Књажевац