Настава књижевности као радост

  Настава књижевности као радост
  Аутор: Рајковић Кожељац, Љубиша, 1940-2020
  Сарадник:
  Јовановић, Ивко
  Лилић, Драган
  Врста грађе:
  монографска публикација
  Језик:
   sr
  • српски
  Издавач: Неготин : Књижевно-издавачко друштво "Лексика"
  Година издавања: 2015
  Формат: 125 стр. ; 22 cm
  Опис:
  Стр. 118-120: За квалитетнију наставу књижевности у основној и средњој школи / Ивко Јовановић
  Стр. 121-123: Час као извор радости за ђака / Драган Лилић
  Предметне одреднице:
  Књижевност -- Настава
  COBISS.SR - ID: https://plus.cobiss.net/cobiss/sr/sr/bib/nbknj/213122060213122060213122060

   

  Дигитална завичајна збирка | © 2018 Народна библиотека „Његош“ Књажевац