Мучно свитање (хроника тимочке Јелашнице)
  Аутор: Рајковић Кожељац, Љубиша, 1940-2020
  Врста грађе:
  монографска публикација
  Језик:
   sr
  • српски
  Издавач: Књажевац : Нота
  Година издавања: 2000
  Формат: 281 стр. ; 24 cm
  Опис:
  Милошу Јевтићу књижевнику из најдубљег поштованај и најсрдачније Љубиша
  COBISS.SR - ID: https://plus.cobiss.net/cobiss/sr/sr/bib/nbknj/849774208497742084977420

   

  Окато сунце
  Аутор: Рајковић Кожељац, Љубиша, 1940-2020
  Сарадник:
  Бећковић, Матија
  Врста грађе:
  монографска публикација
  Језик:
   sr
  • српски
  Издавач: Зајечар : Тимочки књижевни клуб
  Година издавања: 2000
  Формат: 66 стр. ; 21 cm
  Опис:
  Стр. 66: [Поговор] / Матија Бећковић
  COBISS.SR - ID: https://plus.cobiss.net/cobiss/sr/sr/bib/nbknj/842368128423681284236812

   

  Венци за младенци (лирске песме и бајалице из Тимочке крајине)
  Аутор: Записао Љубиша Рајковић Кожељац
  Сарадник:
  Рајковић Кожељац, Љубиша
  Ђорђевић, Велимир
  Врста грађе:
  монографска публикација
  Језик:
   sr
  • српски
  Издавач: Леновац : Хајдук-Вељкови дани ; Зајечар : Културно просветна заједница
  Година издавања: 1998
  Формат: 104 стр. ; 21 cm
  Опис:
  Предговор / Љ. Р. Кожељац: стр. 3-4
  Речник мање познатих речи: стр. 94-99
  Певачи и казивачи: стр. 100-101
  COBISS.SR - ID: https://plus.cobiss.net/cobiss/sr/sr/bib/nbknj/139476743139476743139476743

   

  Пути недоходи
  Аутор: Рајковић Кожељац, Љубиша, 1940-2020
  Сарадник:
  Обрадовић, Славољуб
  Грујић, Марина С.
  Врста грађе:
  монографска публикација
  Језик:
   sr
  • српски
  Издавач: Ниш : Књижевна заједница "Вељко Видаковић"
  Година издавања: 1998
  Формат: 48 стр. ; 21 cm
  Опис:
  Стр. 41-43: Збирка песничке зрелине / Славољуб Обрадовић
  Стр. 45-46: У поетском вишегласју / Марина С. Грујић
  Белешка о писцу: стр. 47
  Од истог аутора: стр. 48
  COBISS.SR - ID: https://plus.cobiss.net/cobiss/sr/sr/bib/nbknj/660731006607310066073100

   

  Певање Хајдук-Вељку
  Аутор: Рајковић Кожељац, Љубиша, 1940-2020
  Сарадник:
  Бранковић, Бранислав В.
  Врста грађе:
  монографска публикација
  Језик:
   sr
  • српски
  Издавач: Леновац : Хајдук-Вељкови дани ; Зајечар : Културно просветна заједница
  Година издавања: 1998
  Формат: 60 стр. ; 21 cm
  Опис:
  "Хајдук-Вељкови дани 1998" --> корице
  Књига о Вељку и о нама / Бранислав В. Бранковић: стр. 59-60
  COBISS.SR - ID: https://plus.cobiss.net/cobiss/sr/sr/bib/nbknj/139480327139480327139480327

   

  Свитац (песме за децу)
  Аутор: Рајковић Кожељац, Љубиша, 1940-2020
  Сарадник:
  Вуковић, Мирко
  Врста грађе:
  монографска публикација
  Језик:
   sr
  • српски
  Издавач: Приштина : Нови свет
  Година издавања: 1997
  Формат: 70 стр. ; 20 cm
  COBISS.SR - ID: https://plus.cobiss.net/cobiss/sr/sr/bib/nbknj/129932807129932807129932807

   

  Небо у кладенцу
  Аутор: Рајковић Кожељац, Љубиша, 1940-2020
  Сарадник:
  Нишавић, Благоје
  Обрадовић, Славољуб
  Врста грађе:
  монографска публикација
  Језик:
   sr
  • српски
  Издавач: Ниш : Књижевна заједница "Вељко Видаковић"
  Година издавања: 1997
  Формат: 68 стр. ; 20 cm
  Опис:
  Белешка о писцу: стр. 61
  Мисао лирског субјекта / Благоје Нишавић: стр. 63-64
  Смисао живота - радост у лепоти природе / Славољуб Обрадовић: стр. 65-68
  Од истог аутора: стр. [69]
  COBISS.SR - ID: https://plus.cobiss.net/cobiss/sr/sr/bib/nbknj/129950983129950983129950983

   

  Лирске народне песме југоисточне Србије
  Аутор: Рајковић Кожељац, Љубиша, 1940-2020
  Врста грађе:
  монографска публикација
  Језик:
   sr
  • српски
  Издавач: Приштина : Институт за проучавање културе Срба, Црногораца, Хрвата и Муслимана
  Година издавања: 1997
  Формат: 426 стр. ; 24 cm
  Опис:
  Библиографија: стр. 389-424
  Предметне одреднице:
  Српска народна поезија, лирска
  COBISS.SR - ID: https://plus.cobiss.net/cobiss/sr/sr/bib/nbknj-1/133830919133830919133830919

   

  Дигитална завичајна збирка | © 2018 Народна библиотека „Његош“ Књажевац