Hic Rhodus, hic salta

  Hic Rhodus, hic salta
  Аутор: Ђорђевић, Небојша, 1960-
  Сарадник:
  Трајковић, Саша
  Врста грађе:
  монографска публикација
  текст
  Језик:
   sr
  • српски
  Издавач: Београд : Фамилет
  Година издавања: 2006
  Формат: 80 стр. ; 20 cm
  COBISS.SR - ID: https://plus.sr.cobiss.net/opac7/bib/nbknj-1/512073394512073394512073394

   

  Kомпозиције леве предкоморе

  Kомпозиције леве предкоморе
  Аутор: Ђорђевић, Небојша, 1960-
  Сарадник:
  Ухерек Стевановић, Дијана, 1968-
  Врста грађе:
  монографска публикација
  текст
  Језик:
   sr
  • српски
  Издавач: Ниш : М копс центар ; Kњажевац : Kњижевни клуб "Бранко Миљковић"
  Година издавања: 2016
  Формат: 40 стр. ; 21 cm
  COBISS.SR - ID: https://plus.sr.cobiss.net/opac7/bib/nbknj-1/224129036224129036224129036

   

  Логичне песме

  Логичне песме
  Аутор: Ђорђевић, Небојша, 1960-
  Врста грађе:
  монографска публикација
  текст
  Језик:
   sr
  • српски
  Издавач: Kњажевац : Kњижевни клуб "Бранко Миљковић"
  Година издавања: 2017
  Формат: 48 стр. ; 21 cm
  Опис:
  Стр. 43-44: Нека је сила с тобом / Никoлa Toдoрчeвић
  COBISS.SR - ID: https://plus.sr.cobiss.net/opac7/bib/nbknj/252021004252021004252021004

   

  Осликани атлас

  Осликани атлас
  Аутор: Ђорђевић, Небојша, 1960-
  Сарадник:
  Станковић Илић, Слободанка
  Тишма, Драгомир
  Врста грађе:
  монографска публикација
  текст
  Језик:
   sr
  • српски
  Издавач: Књажевац : Књижевни клуб "Бранко Миљковић"Ниш : М копс центар
  Година издавања: 2018
  Формат: 103 стр. ; 21 cm
  Опис:
  Стр. [105-106]: Моћ креативног набоја / Слободанка Станковић Илић
  Стр. [107-108]: Плес кроз игре генија(лности) / Драгомир Тишма
  COBISS.SR - ID: https://plus.sr.cobiss.net/opac7/bib/nbknj/262662924262662924262662924

   

  Ноте асимптоте

  Ноте асимптоте
  Аутор: Ђорђевић, Небојша, 1960-
  Сарадник:
  Ђидић, Љубиша
  Стефановић, Витомир М.
  Тодоровић, Никола
  Живић, Душан
  Врста грађе:
  монографска публикација
  текст
  Језик:
   sr
  • српски
  Издавач: Ниш : М копс центар ; Kњажевац : Kњижевни клуб "Бранко Миљковић"
  Година издавања: 2015
  Формат: 50 стр. ; 21 cm
  Опис:
  Стр. 46: Ноте асимптоте Небојше Ђорђевића / Љубиша Ђидић
  Стр. 47-48: Акорди и песме / Витомир - Вита М. Стефановић
  Стр. 49: Приручна мелодијска јувелирница / Никола Тодоровић
  Стр. 50: Непрекидне мождане осцилације кроз центрум живописне ризнице, увертира, нота и тонова / Душан Живић
  COBISS.SR - ID: https://plus.sr.cobiss.net/opac7/bib/nbknj/217870348217870348217870348

   

  Организам

  Организам
  Аутор: Ђорђевић, Небојша, 1960-
  Сарадник:
  Војводић, Радомир
  Врста грађе:
  монографска публикација
  текст
  Језик:
   sr
  • српски
  Издавач: Kњажевац : Kњижевни клуб "Бранко Миљковић"
  Година издавања: 2017
  Формат: 35 стр. ; 19 cm
  Опис:
  Стр. [34-35]: И све је (то) поезија / Радомир Војводић
  COBISS.SR - ID: https://plus.sr.cobiss.net/opac7/bib/nbknj/253151244253151244253151244

   

  Све*т*песмени атлас

  Све*т*песмени атлас
  Аутор: Ђорђевић, Небојша, 1960-
  Сарадник:
  Калајић, Драгош
  Душанић, Мирослав Б.
  Богдановић, Недељко
  Ђидић, Љубиша
  Тодоровић, Никола
  Живић, Душан
  Врста грађе:
  монографска публикација
  текст
  Језик:
   sr
  • српски
  Издавач: Ниш : М копс центар ;Kњажевац : Kњижевни клуб "Бранко Миљковић"
  Година издавања: 2014
  Формат: 77 стр. ; 21 cm
  Опис:
  Реч издавача: стр. 4
  Стр. 68-69: Песни(кова)чка нит кроз географске просторе / Мирослав Б. Душанић
  Стр. 70-72: Вишекњижје Небојше Ђорђевића / Неделко Богдановић
  Стр. 73: У мукама песничког планетаријума / Љубиша Ђидић
  Стр. 74: Позитивна поетска географија / Никола Тодоровић
  Стр. 75-77: Захтевна интертекстуалност / Душан Живић
  COBISS.SR - ID: https://plus.sr.cobiss.net/opac7/bib/nbknj/211056652211056652211056652

   

  Универзално сунце

  Универзално сунце
  Аутор: Ђорђевић, Небојша, 1960-
  Сарадник:
  Станковић Илић, Слободанка
  Ђуричковић, Веселин
  Врста грађе:
  монографска публикација
  текст
  Језик:
   sr
  • српски
  Издавач: Kњажевац : Kњижевни клуб "Бранко Миљковић"
  Година издавања: 2018
  Формат: 79 стр. ; 18 cm
  Опис:
  Стр. [80-81]: Зенит поезије Небојше Ђорђевића / Слободанка Станковић Илић
  Стр. [82-84]: Велики певају велике теме / Веселин Ђуричковић
  Стр. [87]: Небојша Ђорђевић
  COBISS.SR - ID: https://plus.sr.cobiss.net/opac7/bib/nbknj/257115404257115404257115404

   

  Страна 3 од 3

  Дигитална завичајна збирка | © 2018 Народна библиотека „Његош“ Књажевац