Белези

  Белези
  Аутор: Драгићевић, Радиша, 1956-
  Сарадник:
  Богдановић, Недељко
  Вучић, Зоран
  Врста грађе:
  монографска публикација
  текст
  Језик:
   sr
  • српски
  Издавач: Ниш : Градина
  Година издавања: 1998
  Формат: 58 стр. ; 21 cm
  Опис:
  Кад пресуше људи и потоци / Недељко Богдановић: стр. 46-47
  Објашњења неких појмова: стр. 48-56
  Из рецензије / Зоран Вучић: стр. 58
  COBISS.SR - ID: https://plus.sr.cobiss.net/opac7/bib/nbknj/135501831135501831135501831

   

  Дигитална завичајна збирка | © 2018 Народна библиотека „Његош“ Књажевац