Извор знања (165. година школе у Минићеву)

  Извор знања (165. година школе у Минићеву)
  Аутор: Петровић, Славољуб, 1947-
  Врста грађе:
  монографска публикација
  Језик:
   sr
  • српски
  Издавач: Књажевац : Народна библиотека "Његош" : Основна школа "Дубрава"
  Година издавања: 2010
  Формат: 529 стр. ; 25 cm
  Опис:
  Стр. 5-6: Предговор / Миодраг Ђурђевић
  Напомене и библиографске референце уз текст
  Библиографија: стр. 521-522
  Предметне одреднице:
  Основна школа "Владимир Живковић Витко" (Минићево) – 1844-2010
  COBISS.SR - ID: https://plus.sr.cobiss.net/opac7/bib/nbknj/174491660174491660174491660

   

  Дигитална завичајна збирка | © 2018 Народна библиотека „Његош“ Књажевац