Девети правац

  Девети правац
  Аутор: Станковић Илић, Слободанка, 1952-
  Врста грађе:
  монографска публикација
  текст
  Језик:
   sr
  • српски
  Издавач: Ниш : Галаксијанис
  Година издавања: 2021
  Формат: 41 стр. ; 30 cm
  Опис:
  На корицама белешка о ауторки с њеном сликом.
  COBISS.SR - ID: https://plus.cobiss.net/cobiss/sr/sr/bib/nbknj/372925533729255337292553

   

  Време за велику тачку (поетско-прозни преглед)

  Време за велику тачку (поетско-прозни преглед)
  Аутор: Станковић Илић, Слободанка, 1952-
  Врста грађе:
  монографска публикација
  текст
  Језик:
   sr
  • српски
  Издавач: Ниш : Галаксијанис
  Година издавања: 2020
  Формат: 41 стр. ; 30 cm
  Опис:
  На пресавијеном делу кор. листа ауторкина слика и белешка о њој
  COBISS.SR - ID: https://plus.cobiss.net/cobiss/sr/sr/bib/nbknj/282765580282765580282765580

   

  Са храшћем повезани (као пецачки штап Славена Товарника)

  Са храшћем повезани (као пецачки штап Славена Товарника) / Слободанка Станковић Илић
  Аутор: Станковић Илић, Слободанка, 1952-
  Врста грађе:
  монографска публикација
  текст
  Језик:
   sr
  • српски
  Издавач: Београд : Савез југословенских књижевника у отаџбини и расејању - САЈКОР
  Година издавања: 2004
  Формат: 144 стр. ; 21 cm
  Опис:
  Библиотека Завичајно слово
  Реч о аутору: стр. 6.
  Реч о књизи: стр. 7.
  COBISS.SR - ID: https://plus.cobiss.net/cobiss/sr/sr/bib/nbknj/115102476115102476115102476

   

  Заграничне линије (дневничке и друге приче)

  Заграничне линије (дневничке и друге приче) / Слободанка Станковић Илић
  Аутор: Станковић Илић, Слободанка, 1952-
  Врста грађе:
  монографска публикација
  текст
  Језик:
   sr
  • српски
  Издавач: Ниш : Галаксијанис
  Година издавања: 2018
  Формат: 61 стр. ; 21 cm
  Опис:
  Белешка о писцу: стр. 3.
  COBISS.SR - ID: https://plus.cobiss.net/cobiss/sr/sr/bib/nbknj/269694220269694220269694220

   

  Вишегласје

  Вишегласје / Слободанка Станковић Илић
  Аутор: Станковић Илић, Слободанка, 1952-
  Врста грађе:
  монографска публикација
  текст
  Језик:
   sr
  • српски
  Издавач: Књажевац : Књижевни клуб "Бранко Миљковић"/
  Година издавања: 1997
  Формат: 85 стр. ; 21 cm
  Опис:
  Белешка о писцу: стр. 3.
  COBISS.SR - ID: https://plus.cobiss.net/cobiss/sr/sr/bib/nbknj/547433085474330854743308

   

  Трачак давног сјаја старих споменара (из 1941. и 1944-1945. године)

  Трачак давног сјаја старих споменара (из 1941. и 1944-1945. године) / Слободанка Станковић Илић
  Аутор: Станковић Илић, Слободанка, 1952-
  Врста грађе:
  монографска публикација
  текст
  Језик:
   sr
  • српски
  Издавач: Књажевац : Слободанка Станковић Илић
  Година издавања: 2018
  Формат: 31 стр. ; 21 cm
  Опис:
  Реч о аутору: стр. 36
  Библиографија: стр. 35.</
  COBISS.SR - ID: https://plus.cobiss.net/cobiss/sr/sr/bib/nbknj/514674610514674610514674610

   

  Све као нека тајна

  Све као нека тајна
  Аутор: -
  Сарадник:
  Илић-Станковић, Слободанка
  Аранђеловић, Војислав
  Сандић, Драгољуб
  Сандић, Лана
  Врста грађе:
  монографска публикација
  текст
  Језик:
   sr
  • српски
  Издавач: Књажевац : Књижевни клуб "Бранко Миљковић"
  Година издавања: 1997
  Формат: 63 стр. ; 24 цм
  COBISS.SR - ID: https://plus.cobiss.net/cobiss/sr/sr/bib/nbknj/538680445386804453868044

   

  Сувозидица (од бледих сенки)

  Сувозидица (од бледих сенки) / Слободанка Станковић Илић
  Аутор: Станковић Илић, Слободанка, 1952-
  Врста грађе:
  монографска публикација
  текст
  Језик:
   sr
  • српски
  Издавач: Књажевац : Књижевни клуб "Бранко Миљковић"
  Година издавања: 2000
  Формат: 79 стр. ; 21 cm
  Опис:
  Збирка: Библиотека Завичајне теме
  Белешка о писцу: стр. 3.
  COBISS.SR - ID: https://plus.cobiss.net/cobiss/sr/sr/bib/nbknj/178266887178266887178266887

   

  Страна 1 од 4

  Дигитална завичајна збирка | © 2018 Народна библиотека „Његош“ Књажевац