Привреда општине Књажевац 20. века. Део 1 (1900-1945) / Милан Милосављевић

  Привреда општине Књажевац 20. века. Део 1 (1900-1945) / Милан Милосављевић
  Аутор: Милосављевић, Милан, 1930-
  Сарадник:
  Јовановић, Родољуб
  Петковић, Миодраг
  Михајловић, Драган
  Врста грађе:
  монографска публикација
  текст
  Језик:
   sr
  • српски
  Издавач: Књажевац : Народна библиотека "Његош"
  Година издавања: 2012
  Формат: 283 стр. ; 25 цм
  Опис:
  Ауторова слика
  Стр. 275-279: Рецензија / Родољуб Јовановић, Драган Михајловић, Миодраг Петровић
  Белешка о аутору: стр. 281-283
  Библиографија: стр. 273-274.
  Предметне одреднице:
  Привредни развој - Књажевац - 1900-1945
  COBISS.SR - ID: https://plus.cobiss.net/cobiss/sr/sr/bib/nbknj/194902028194902028194902028

   

  Привреда општине Књажевац 20. века. Део 2 (1945-2000) / Милан Милосављевић

  Привреда општине Књажевац 20. века. Део 2 (1945-2000) / Милан Милосављевић
  Аутор: Милосављевић, Милан, 1930-
  Сарадник:
  Симеоновић, Небојша
  Врста грађе:
  монографска публикација
  текст
  Језик:
   sr
  • српски
  Издавач: Књажевац : Народна библиотека "Његош"
  Година издавања: 2014
  Формат: 653 стр. ; 25 цм
  Опис:
  Ауторова слика
  Стр. 645-650: Рецензија / Небојша Симеоновић
  Белешка о аутору: стр. 651-653
  Библиографија: стр. 641-644.
  Предметне одреднице:
  Привредни развој - Књажевац - 1945-2000
  COBISS.SR - ID: https://plus.cobiss.net/cobiss/sr/sr/bib/nbknj/204178444204178444204178444

   

  Записи / Стојан Богдановић

  Записи / Стојан Богдановић
  Аутор: Богдановић, Стојан, 1944-
  Врста грађе:
  монографска публикација
  текст
  Језик:
   sr
  • српски
  Издавач: Књажевац : Народна библиотека "Његош"
  Година издавања: 2016
  Формат: 103 стр. ; 24 цм
  Опис:
  Биографска белешка: стр. 103.
  COBISS.SR - ID: https://plus.cobiss.net/cobiss/sr/sr/bib/nbknj/221650700221650700221650700

   

  Криво дрво (песме) / Стојан Богдановић

  Криво дрво : [песме] / Стојан Богдановић
  Аутор: Богдановић, Стојан, 1944-
  Сарадник:
  Богдановић, Недељко
  Микић, Радивоје
  Павковић, Васа
  Радовановић, Мирослав
  Стојковић, Душан
  Врста грађе:
  монографска публикација
  текст
  Језик:
   sr
  • српски
  Издавач: Књажевац : Народна библиотека "Његош" : Уметничка академија "Исток"
  Година издавања: 2014
  Формат: 134 стр. ; 21 цм
  Опис:
  Стр. 98-107: Песма као исказ неизрецивог / Недељко Богдановић
  Стр. 108-112: Стојан Богдановић: "Криво дрво" / Радивоје Микић
  Стр. 113-118: Криво дрво Стојана Богдановића / Васа Павковић
  Стр. 119-124: Суптилне анализе поетске интиме / Мирослав Радовановић
  Стр. 125-131: Дочекане песме Стојана Богдановића / Душан Стојковић
  Белешка о песнику: стр. 132.
  Предметне одреднице:
  Богдановић, Стојан, 1944- - "Криво дрво"
  COBISS.SR - ID: https://plus.cobiss.net/cobiss/sr/sr/bib/nbknj/208442124208442124208442124

   

  Сабране песме / Стојан Богдановић

  Сабране песме / Стојан Богдановић
  Аутор: Богдановић, Стојан, 1944-
  Врста грађе:
  монографска публикација
  текст
  Језик:
   sr
  • српски
  Издавач: Књажевац : Народна библиотека "Његош" : Уметничка академија "Исток"
  Година издавања: 2014
  Формат: 546 стр. ; 21 цм
  Опис:
  Биографија: стр. 504
  Библиографија [Стојана Богдановића]: стр. 506-534.
  Предметне одреднице:
  Богдановић, Стојан, 1944- - Библиографије
  COBISS.SR - ID: https://plus.cobiss.net/cobiss/sr/sr/bib/nbknj/207636492207636492207636492

   

  Кратке / Стојан Богдановић

  Кратке / Стојан Богдановић
  Аутор: Богдановић, Стојан, 1944-
  Врста грађе:
  монографска публикација
  текст
  Језик:
   sr
  • српски
  Издавач: Књажевац : Народна библиотека "Његош"
  Година издавања: 2015
  Формат: 70 стр. ; 24 цм
  Опис:
  Белешка о писцу: стр. 67.
  COBISS.SR - ID: https://plus.cobiss.net/cobiss/sr/sr/bib/nbknj/212880908212880908212880908

   

  Вековима таложено знање - 150 година од оснивања читалишта у Књажевцу (1860-2010) / Владана Стојадиновић, Слађана Јеремић

  Вековима таложено знање - 150 година од оснивања читалишта у Књажевцу (1860-2010) / Владана Стојадиновић, Слађана Јеремић
  Аутор: Стојадиновић, Владана; Јеремић, Слађана
  Врста грађе:
  монографска публикација
  текст
  Језик:
   sr
  • српски
  Издавач: Књажевац : Народна библиотека "Његош"
  Година издавања: 2010
  Формат: 173 стр. ; 22 цм
  Опис:
  Регистри
  Библиографија: 169-172.
  Предметне одреднице:
  Народна библиотека "Његош" (Књажевац) - 1860-2010
  COBISS.SR - ID: https://plus.cobiss.net/cobiss/sr/sr/bib/nbknj/173919244173919244173919244

   

  Књажевац - о завичају од А до Ш (појмовник за мале и велике завичајце) / Владана Стојадиновић, Милена Милошевић Мицић, Бојана Илијић

  Књажевац - о завичају од А до Ш (појмовник за мале и велике завичајце) / Владана Стојадиновић, Милена Милошевић Мицић, Бојана Илијић
  Аутор: Стојадиновић, Владана, 1970-; Милошевић Мицић, Милена, 1974-; Илијић, Бојана, 1977-
  Врста грађе:
  монографска публикација
  текст
  Језик:
   sr
  • српски
  Издавач: Књажевац : Народна библиотека "Његош"; Књажевац : Завичаји музеј Књажевац
  Година издавања: 2013
  Формат: 205 стр. ; 27 цм
  Опис:
  Регистри
  Библиографија: 200-204.
  Предметне одреднице:
  Књажевац
  COBISS.SR - ID: https://plus.cobiss.net/cobiss/sr/sr/bib/nbknj/203103244203103244203103244

   

  Страна 1 од 2

  Дигитална завичајна збирка | © 2018 Народна библиотека „Његош“ Књажевац