Привреда општине Књажевац 20. века. Део 1 (1900-1945) / Милан Милосављевић

  Привреда општине Књажевац 20. века. Део 1 (1900-1945) / Милан Милосављевић
  Аутор: Милосављевић, Милан, 1930-
  Сарадник:
  Јовановић, Родољуб
  Петковић, Миодраг
  Михајловић, Драган
  Врста грађе:
  монографска публикација
  текст
  Језик:
   sr
  • српски
  Издавач: Књажевац : Народна библиотека "Његош"
  Година издавања: 2012
  Формат: 283 стр. ; 25 цм
  Опис:
  Ауторова слика
  Стр. 275-279: Рецензија / Родољуб Јовановић, Драган Михајловић, Миодраг Петровић
  Белешка о аутору: стр. 281-283
  Библиографија: стр. 273-274.
  Предметне одреднице:
  Привредни развој - Књажевац - 1900-1945
  COBISS.SR - ID: https://plus.cobiss.net/cobiss/sr/sr/bib/nbknj/194902028194902028194902028

   

  Дигитална завичајна збирка | © 2018 Народна библиотека „Његош“ Књажевац