Миклошичева збирка речи "из Тимока" / Биљана Сикимић

  Миклошичева збирка речи "из Тимока" / Биљана Сикимић
  Аутор: Сикимић, Биљана, 1956-
  Сарадник:
  Стојадиновић, Владана
  Врста грађе:
  монографска публикација
  текст
  Језик:
   sr
  • српски
  Едиција: Записи о завичају; књ. 14
  Издавач: Књажевац : Народна библиотека "Његош"
  Година издавања: 2017
  Формат: 98 стр. ; 24 цм
  Опис:
  Стр. 97-98: О овом издању / Владана Стојадиновић
  Summary : Miklosich`s "List of Words from Timok"
  Напомене и библиографске референце уз текст
  Библиографија: стр. 87-91
  Регистар.
  Предметне одреднице:
  Миклошич, Франц, 1813-1891 - Филологија
  Ромски језик - Лексика - Тимок - 19в
  COBISS.SR - ID: https://plus.cobiss.net/cobiss/sr/sr/bib/nbknj/244384780244384780244384780

  Дигитална завичајна збирка | © 2018 Народна библиотека „Његош“ Књажевац