"Грађа за топографију Округа књажевачког" Стевана Мачаја, 2. изд.

  "Грађа за топографију Округа књажевачког" Стевана Мачаја, 2. изд.
  Аутор: Мачај, Стеван, 1823-1889
  Сарадник:
  Стојадиновић, Владана
  Сибиновић, Микица
  Крстић, Дејан
  Илијић, Бојана
  Батоћанин, Наталија
  Врста грађе:
  монографска публикација
  текст
  Језик:
   sr
  • српски
  Едиција: Записи о завичају; књ. 1 (2. измењено и допуњено изд.)
  Издавач: Књажевац : Народна библиотека "Његош"
  Година издавања: 2023
  Формат: 147 стр. ; 24 цм
  Опис:
  Слика Стевана Мачаја
  Стр. 7-15: Др Стеван Мачај - лекар, научник и хуманиста / Владана Стојадиновић
  Стр. 85-99: Етнографски допринос Стевана Мачаја описом Књажевачког округа / Дејан Крстић
  Стр. 100-124: Грађа за топографију Књажевачког округа др Стевана Мачаја / Микица Сибиновић
  Стр. 125-134: Др Стеван Мачај - пионир у проучавању старина књажевачког краја / Бојана Илијић
  Стр. 135-139: Геолошка истраживања Стевана Мачаја у Књажевачком округу / Наталија Батоћанин
  Речник мање познатих речи, појмова и израза: стр. 140-145
  Стр. 146-147: О другом, измењеном и допуњеном издању / Владана Стојадиновић
  Напомене и библиографске референце уз текст.
  [Фототипско изд. из 1866]
  Предметне одреднице:
  Мачај, Стеван, 1823-1889
  Књажевачки крај
  COBISS.SR - ID: https://plus.cobiss.net/cobiss/sr/sr/bib/nbknj/121789961121789961121789961

  "Грађа за топографију Округа књажевачког" Стевана Мачаја

  "Грађа за топографију Округа књажевачког" Стевана Мачаја
  Аутор: Мачај, Стеван, 1823-1889
  Сарадник:
  Стојадиновић, Владана
  Јеремић, Слађана
  Павловић, Љиљана
  Крстић, Дејан
  Илијић, Бојана
  Сибиновић, Микица
  Врста грађе:
  монографска публикација
  текст
  Језик:
   sr
  • српски
  Едиција: Записи о завичају; књ. 1
  Издавач: Књажевац : Народна библиотека "Његош"
  Година издавања: 2011
  Формат: 138 стр. ; 24 цм
  Опис:
  Слика Стевана Мачаја
  Стр. 7-11: Др Стеван Мачај - лекар, научник и хуманиста / Владана Стојадиновић
  Стр. 81-95: Етнографски допринос Стевана Мачаја описом Књажевачког округа / Дејан Крстић
  Стр. 96-120: Грађа за топографију Књажевачког округа др Стевана Мачаја / Микица Сибиновић
  Стр. 121-130: Др Стеван Мачај - пионир у проучавању старина књажевачког краја / Бојана Илијић
  Стр. 131-132: О овом издању / Владана Стојадиновић
  Речник мање познатих речи, појмова и израза: стр. 133-138
  Напомене и библиографске референце уз текст.
  [Фототипско изд. из 1866]
  Предметне одреднице:
  Књажевачки крај
  COBISS.SR - ID: https://plus.cobiss.net/cobiss/sr/sr/bib/nbknj/187801612187801612187801612

  "Књажевачки округ" Јована Мишковића

  "Књажевачки округ" Јована Мишковића
  Аутор: Мишковић, Јован, 1844-1908
  Сарадник:
  Стојадиновић, Владана
  Јеремић, Слађана
  Павловић, Љиљана
  Крстић, Дејан
  Сибиновић, Микица
  Илијић, Бојана
  Врста грађе:
  монографска публикација
  текст
  Језик:
   sr
  • српски
  Едиција: Записи о завичају; књ. 2
  Издавач: Књажевац : Народна библиотека "Његош"
  Година издавања: 2011
  Формат: 148 стр. ; 24 цм
  Опис:
  Слика Ј. Мишковића
  Стр. 7-11: Академик Јован Мишковић - војник и научник / Владана Стојадиновић
  Стр. 93-106: Етнографски допринос Јована Мишковића описом Књажевачког округа / Дејан Крстић
  Стр. 107-130: Географске карактеристике Књажевачког округа по Јовану Мишковићу / Микица Сибиновић
  Стр. 131-140: Генерал Јован Мишковић - чувар књажевачког културног блага / Бојана Илијић
  Стр. 141-142: О овом издању / Владана Стојадиновић
  Речник мање познатих речи, појмова и израза: стр. 143-147
  Напомене и библиографске референце уз текст.
  [Фототипско изд. из 1881]
  Предметне одреднице:
  Књажевачки крај
  COBISS.SR - ID: https://plus.cobiss.net/cobiss/sr/sr/bib/nbknj/187800332187800332187800332

  "Књажевачки округ" Драгољуба К. Јовановића

  "Књажевачки округ" Драгољуба К. Јовановића
  Аутор: Јовановић, Драгољуб К., око 1850 - после 1904
  Сарадник:
  Стојадиновић, Владана
  Јеремић, Слађана
  Павловић, Љиљана
  Крстић, Дејан
  Цветковић, Богољуб
  Врста грађе:
  монографска публикација
  текст
  Језик:
   sr
  • српски
  Едиција: Записи о завичају; књ. 3
  Издавач: Књажевац : Народна библиотека "Његош"
  Година издавања: 2011
  Формат: 100 стр. ; 24 цм
  Опис:
  Стр. 7-8: Драгољуб К. Јовановић - заборављени историчар и етнолог / Владана Стојадиновић
  Стр. 67-85: Етнографски допринос Драгољуба Јовановића описом Књажевачког округа / Дејан Крстић
  Стр. 86-94: Прилог за историју књажевачког краја Драгољуба К. Јовановића / Богољуб Цветковић
  Стр. 95-96: О овом издању / Владана Стојадиновић
  Речник мање познатих речи, појмова и израза: стр. 97-100
  Напомене и библиографске референце уз текст.
  [Фототипско изд. из 1889]
  Предметне одреднице:
  Књажевачки крај
  COBISS.SR - ID: https://plus.cobiss.net/cobiss/sr/sr/bib/nbknj/187795724187795724187795724

  Пут лицејских питомаца по Србији године 1863 - опис Књажевачког округа

  Пут лицејских питомаца по Србији године 1863 - опис Књажевачког округа
  Аутор: Поповић, Коста
  Сарадник:
  Стојадиновић, Владана
  Јеремић, Слађана
  Павловић, Љиљана
  Крстић, Дејан
  Вучковић, Милијана
  Илијић, Бојана
  Врста грађе:
  монографска публикација
  текст
  Језик:
   sr
  • српски
  Едиција: Записи о завичају; књ. 4
  Издавач: Књажевац : Народна библиотека "Његош"
  Година издавања: 2012
  Формат: 225 стр. ; 24 цм
  Опис:
  Стр. 7-10: Додир с природом / Владана Стојадиновић
  Стр. 189-209: Допринос путописа лицејских питомаца етнографском познавању Књажевачког округа / Дејан Крстић
  Стр. 210-214: Допринос флористичком истраживању лицејских питомаца описом Књажевачког округа / Милијана Вучковић
  Стр. 215-218: Књажевачке старине у бележницама лицејских питомаца / Бојана Илијић
  Стр. 219-220: О овом издању / Владана Стојадиновић
  Речник мање познатих речи, појмова и израза: стр. 221-224
  Напомене и библиографске референце уз текст
  Фототипско изд. из 1863.
  Предметне одреднице:
  Србија - Путописи - 1863
  COBISS.SR - ID: https://plus.cobiss.net/cobiss/sr/sr/bib/nbknj/195662604195662604195662604

  "Кнежевачки округ" Милана Ђ. Милићевића

  "Кнежевачки округ" Милана Ђ. Милићевића
  Аутор: Милићевић, Милан Ђ., 1831-1908
  Сарадник:
  Стојадиновић, Владана
  Јеремић, Слађана
  Павловић, Љиљана
  Крстић, Дејан
  Цветковић, Богољуб
  Сибиновић, Микица
  Илијић, Бојана
  Врста грађе:
  монографска публикација
  текст
  Језик:
   sr
  • српски
  Едиција: Записи о завичају; књ. 5
  Издавач: Књажевац : Народна библиотека "Његош"
  Година издавања: 2012
  Формат: 119 стр. ; 24 цм
  Опис:
  Стр. 7-14: Милан Ђ. Милићевић - истраживач народног живота / Владана Стојадиновић
  Стр. 64-86: Етнографски допринос Милана Ђ. Милићевића описом Књажевачког округа / Дејан Крстић
  Стр. 87-98: Милићевићев прилог историји књажевачког краја / Богољуб Цветковић
  Стр. 99-105: Географске карактеристике Књажевачког округа у Кнежевини Србији Милана Ђ. Милићевића / Микица Сибиновић
  Стр. 106-112: Милан Ђ. Милићевић - старинар књажевачког округа / Бојана Илијић
  Стр. 113-114: О овом издању / Владана Стојадиновић
  Речник мање познатих речи, појмова и израза: стр. 115-119
  Напомене и библиографске референце уз текст
  [Фототипско изд. из 1876].
  Предметне одреднице:
  Књажевачки крај
  COBISS.SR - ID: https://plus.cobiss.net/cobiss/sr/sr/bib/nbknj/195600396195600396195600396

  "Тимочка крајина" Владимира Карића

  "Тимочка крајина" Владимира Карића
  Аутор: Карић, Владимир, 1848-1893
  Сарадник:
  Стојадиновић, Владана
  Сибиновић, Микица
  Крстић, Дејан
  Врста грађе:
  монографска публикација
  текст
  Језик:
   sr
  • српски
  Едиција: Записи о завичају; књ. 6
  Издавач: Књажевац : Народна библиотека "Његош"
  Година издавања: 2013
  Формат: 80 стр. ; 24 цм
  Опис:
  "Након првог објављивања 1887., капитално дело Владимира Карића "Србија, опис земље, народа и државе" имало је два фототипска издања, 1997. ("Култура", Београд и "Православна реч", Нови Сад)"; О овом издању
  Стр. [43-51] : Одломци о књажевачком подручју (Србија, опис земље, народа и државе) / Владимир Карић
  Стр. 55-65: Географске карактеристике Тимочке крајине у "Србији" Владимира Карића / Микица Сибиновић
  Стр. 66-76: Допринос Владимира Карића етнографском познавању књажевачког краја / Дејан Крстић
  Стр. 77-78: О овом издању / Владана Стојадиновић
  Речник мање познатих речи и израза: стр. 79-80
  Напомене и библиографске референце уз текст.
  Предметне одреднице:
  Етнологија - Тимочка крајина - Зборници
  COBISS.SR - ID: https://plus.cobiss.net/cobiss/sr/sr/bib/nbknj/202847756202847756202847756

  "Стара Планина" Лује Адамовића

  "Стара Планина" Лује Адамовића
  Аутор: Адамовић, Лујо, 1864-1935
  Сарадник:
  Стојадиновић, Владана
  Вучковић, Милијана
  Сибиновић, Микица
  Царевић, Ивана
  Врста грађе:
  монографска публикација
  текст
  Језик:
   sr
  • српски
  Едиција: Записи о завичају; књ. 7
  Издавач: Књажевац : Народна библиотека "Његош"
  Година издавања: 2013
  Формат: 80 стр. ; 24 цм
  Опис:
  Стр. 7-10: Лујо Адамовић - први освајач Миџора / Владана Стојадиновић
  Стр. 47-54: Допринос Лује Адамовића флористичком и фаунистичком истраживању Старе планине / Милијана Вучковић
  Стр. 55-61: Географске карактеристике Старе планине у раду Лује Адамовића / Микица Сибиновић
  Стр. 62-71: Геолошке карактеристике општине Књажевац / Ивана Царевић
  Стр. 72-73: О овом издању / Владана Стојадиновић
  "Стара планина, прилог за познавање земље и становништва Лује Адамовића штампан је 1895. године, у два дела, у петој и седмој књизи Дела - листа за науку, књижевност и друштвени живот." - О овом издању
  Речник мање познатих речи, појмова и израза: стр. 74-80
  Напомене и библиографске референце уз текст.
  Предметне одреднице:
  Адамовић, Лујо, 1864-1935
  Стара планина
  COBISS.SR - ID: https://plus.cobiss.net/cobiss/sr/sr/bib/nbknj/200467724200467724200467724

  Страна 1 од 2

  Дигитална завичајна збирка | © 2018 Народна библиотека „Његош“ Књажевац