На своме послу / Сима Жикић

  На своме послу : роман из свештеничког живота / Сима Жикић
  Аутор: Жикић, Сима, 1878-1964
  Сарадник:
  Милошевић Мицић, Милена
  Максимовић, Горан
  Стојадиновић, Владана
  Врста грађе:
  монографска публикација
  текст
  Језик:
   sr
  • српски
  Едиција: Завештање; књ. 2
  Издавач: Књажевац : Народна библиотека "Његош"
  Година издавања: 2011
  Формат: 335 стр. ; 19 цм
  Опис:
  Стр. 7-11: Сима Жикић, прота књажевачки, као хроничар свог времена / Милена Милошевић Мицић
  Стр. 320-326: У вртлогу живота / Горан Максимовић
  Стр. 327-330: О овом издању / Владана Стојадиновић
  Речник мање познатих и страних речи: стр. 331-335
  Напомене и библиографске референце уз текст.
  Предметне одреднице:
  Жикић, Сима, 1878-1964
  COBISS.SR - ID: https://plus.cobiss.net/cobiss/sr/sr/bib/nbknj/186291724186291724186291724

  Дигитална завичајна збирка | © 2018 Народна библиотека „Његош“ Књажевац