Говор срца / Сима Жикић

  Говор срца / Сима Жикић
  Аутор: Жикић, Сима, 1878-1964
  Сарадник:
  Милошевић Мицић, Милена
  Максимовић, Горан
  Стојадиновић, Владана
  Врста грађе:
  монографска публикација
  текст
  Језик:
   sr
  • српски
  Едиција: Завештање; књ. 1
  Издавач: Књажевац : Народна библиотека "Његош"
  Година издавања: 2010
  Формат: 282 стр. ; 19 цм
  Опис:
  Стр. 7-11: Сима Жикић, прота књажевачки, као хроничар свог времена / Милена Милошевић Мицић
  Стр. 272-276: У вртлогу историје / Горан Максимовић
  Стр. 277-278: О овом издању / Владана Стојадиновић
  Речник мање познатих и страних речи: стр. 279-282.
  Предметне одреднице:
  Жикић, Сима, 1878-1964
  COBISS.SR - ID: https://plus.cobiss.net/cobiss/sr/sr/bib/nbknj/180591372180591372180591372

  На своме послу / Сима Жикић

  На своме послу : роман из свештеничког живота / Сима Жикић
  Аутор: Жикић, Сима, 1878-1964
  Сарадник:
  Милошевић Мицић, Милена
  Максимовић, Горан
  Стојадиновић, Владана
  Врста грађе:
  монографска публикација
  текст
  Језик:
   sr
  • српски
  Едиција: Завештање; књ. 2
  Издавач: Књажевац : Народна библиотека "Његош"
  Година издавања: 2011
  Формат: 335 стр. ; 19 цм
  Опис:
  Стр. 7-11: Сима Жикић, прота књажевачки, као хроничар свог времена / Милена Милошевић Мицић
  Стр. 320-326: У вртлогу живота / Горан Максимовић
  Стр. 327-330: О овом издању / Владана Стојадиновић
  Речник мање познатих и страних речи: стр. 331-335
  Напомене и библиографске референце уз текст.
  Предметне одреднице:
  Жикић, Сима, 1878-1964
  COBISS.SR - ID: https://plus.cobiss.net/cobiss/sr/sr/bib/nbknj/186291724186291724186291724

  Парохијске слике и прилике / Сима Жикић

  Парохијске слике и прилике : приповетке / Сима Жикић
  Аутор: Жикић, Сима, 1878-1964
  Сарадник:
  Милошевић Мицић, Милена
  Максимовић, Горан
  Стојадиновић, Владана
  Врста грађе:
  монографска публикација
  текст
  Језик:
   sr
  • српски
  Едиција: Завештање; књ. 3
  Издавач: Књажевац : Народна библиотека "Његош"
  Година издавања: 2012
  Формат: 273 стр. ; 19 цм
  Опис:
  Стр. 7-11: Сима Жикић, прота књажевачки, као хроничар свог времена / Милена Милошевић Мицић
  Стр. 259-264: Приче из народног живота / Горан Максимовић
  Стр. 265-266: О овом издању / Владана Стојадиновић
  Речник мање познатих и страних речи: стр. 267-273.
  Предметне одреднице:
  Жикић, Сима, 1878-1964
  COBISS.SR - ID: https://plus.cobiss.net/cobiss/sr/sr/bib/nbknj/193092364193092364193092364

  За указом / Сима Жикић

  За указом : роман из чиновничког живота / Сима Жикић
  Аутор: Жикић, Сима, 1878-1964
  Сарадник:
  Максимовић, Горан
  Стојадиновић, Владана
  Врста грађе:
  монографска публикација
  текст
  Језик:
   sr
  • српски
  Едиција: Завештање; књ. 4
  Издавач: Књажевац : Народна библиотека "Његош"
  Година издавања: 2013
  Формат: 292 стр. ; 19 цм
  Опис:
  Стр. 7-15: Прота Сима Жикић - стваралац на своме послу / Владана Стојадиновић
  Стр. 282-287: Историјат животних идеала / Горан Максимовић
  Стр. 288-289: О овом издању / Владана Стојадиновић
  Речник мање познатих и страних речи: стр. 290-292.
  Предметне одреднице:
  Жикић, Сима, 1878-1964 - Књижевност
  COBISS.SR - ID: https://plus.cobiss.net/cobiss/sr/sr/bib/nbknj/197578252197578252197578252

  Тешка времена / Сима Жикић

  Тешка времена : приповетке / Сима Жикић
  Аутор: Жикић, Сима, 1878-1964
  Сарадник:
  Стојадиновић, Владана
  Врста грађе:
  монографска публикација
  текст
  Језик:
   sr
  • српски
  Едиција: Завештање; књ. 5
  Издавач: Књажевац : Народна библиотека "Његош"
  Година издавања: 2014
  Формат: 273 стр. ; 19 цм
  Опис:
  Стр. 7-15: Прота Сима Жикић, стваралац на своме послу / Владана Стојадиновић
  Стр. 267-269: О овом издању / Владана Стојадиновић
  Речник мање познатих и страних речи: стр. 270-273
  Напомене уз текст.
  Предметне одреднице:
  Жикић, Сима, 1878-1964
  COBISS.SR - ID: https://plus.cobiss.net/cobiss/sr/sr/bib/nbknj/212191756212191756212191756

  Пастирска реч / Сима Жикић

  Пастирска реч / Сима Жикић
  Аутор: Жикић, Сима, 1878-1964
  Сарадник:
  Павловић, Миодраг
  Стојадиновић, Владана
  Врста грађе:
  монографска публикација
  текст
  Језик:
   sr
  • српски
  Едиција: Завештање; књ. 6
  Издавач: Књажевац : Народна библиотека "Његош"
  Година издавања: 2014
  Формат: 168 стр. ; 19 цм
  Опис:
  Стр. 7-15: Прота Сима Жикић - стваралац на своме послу / Владана Стојадиновић
  Стр. 155-160: Пастир добри Сима Жикић / Миодраг Павловић
  Речник мање познатих и страних речи: стр. 164-166.
  Предметне одреднице:
  Жикић, Сима, 1878-1964
  Пастирска служба - Православна црква
  Православна црква - Друштво
  Пастирска теологија
  COBISS.SR - ID: https://plus.cobiss.net/cobiss/sr/sr/bib/nbknj/207164940207164940207164940

  Моји мемоари / Сима Жикић

  Моји мемоари / Сима Жикић
  Аутор: Жикић, Сима, 1878-1964
  Сарадник:
  Максимовић, Горан
  Стојадиновић, Владана
  Врста грађе:
  монографска публикација
  текст
  Језик:
   sr
  • српски
  Едиција: Завештање; књ. 7
  Издавач: Књажевац : Народна библиотека "Његош"
  Година издавања: 2015
  Формат: 696 стр. ; 26 цм
  Опис:
  Стр. 7-11: Живот и прича Симе Жикића / Горан Максимовић
  Стр. 681-688: Уз Мемоаре Симе Жикића / Владана Стојадиновић
  Речник мање познатих и страних речи, израза и појмова: стр. 670-680
  Белешка о писцу: стр. 693
  Напомене уз текст
  Библиографија: стр. 689-691.
  Предметне одреднице:
  Жикић, Сима, 1878-1964 - Мемоари
  COBISS.SR - ID: https://plus.cobiss.net/cobiss/sr/sr/bib/nbknj/217971724217971724217971724

  Сима Жикић, сведок времена. Библиографија Симе Жикића, (1878-1964) / Владана Стојадиновић

  Сима Жикић, сведок времена : зборник радова. Библиографија Симе Жикића, (1878-1964) / Владана Стојадиновић
  Аутор: -
  Сарадник:
  Јеремић, Слађана
  Стојадиновић, Владана
  Павловић, Љиљана
  Врста грађе:
  монографска публикација
  текст
  Језик:
   sr
  • српски
  Едиција: Завештање; књ. 8
  Издавач: Књажевац : Народна библиотека "Његош"
  Година издавања: 2017
  Формат: 241 стр. ; 24 цм
  Опис:
  Стр. 7-8: Прота Сима Жикић, сведок времена: о зборнику / Владана Стојадиновић
  Библиографија уз већину радова
  Регистри
  Предметне одреднице:
  Жикић, Сима, 1878-1964 - Зборници
  Жикић, Сима, 1878-1964 - Библиографије
  COBISS.SR - ID: https://plus.cobiss.net/cobiss/sr/sr/bib/nbknj/234085900234085900234085900

  Страна 1 од 2

  Дигитална завичајна збирка | © 2018 Народна библиотека „Његош“ Књажевац