Закулисна политика на Блиском Истоку

  Закулисна политика на Блиском Истоку
  Аутор: Станојевић, Маринко, 1874-1949
  Врста грађе:
  монографска публикација
  текст
  Језик:
   sr
  • српски
  Издавач: Зајечар : Народни музеј "Зајечар" : Гимназија Зајечар
  Година издавања: 2017
  Формат: 50 стр. ; 21 cm
  Опис:
  Предговор: стр. 3-6
  Oдломак из дела Les Dessous de la Politique en Orient Paris, 1917. од једнога Немца
  Репринт изд.: Зајечар, Штампарија "Ђ. Јакшић", 1928.
  Предметне одреднице:
  Србија - Историја - 1880-1890
  COBISS.SR - ID: http://www.vbs.rs/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=70810&dept=01&rid=514295474&fmt=11&lani=sc514295474514295474

   

  Дигитална завичајна збирка | © 2018 Народна библиотека „Његош“ Књажевац