Антропогеографски преглед Тимочке Крајине

  Антропогеографски преглед Тимочке Крајине / Маринко Станојевић
  Аутор: Станојевић, Маринко, 1874-1949
  Врста грађе:
  монографска публикација
  текст
  Језик:
   sr
  • српски
  Издавач: -
  Година издавања: 1933
  Формат: 16 стр. ; 27 cm
  Опис:
  Споменица стогодишњице ослобођења Тимочке Крајине 1833-1933, ур. Јеремија Живановић, Београд 1933.
  Предметне одреднице:
  Тимочка Крајина - Антропогеографија
  COBISS.SR - ID: https://plus.cobiss.net/cobiss/sr/sr/bib/nbknj/517555095517555095517555095

   

  Црна река

  Црна Река : антропогеографска грађа из заоставштине Маринка Станојевића
  Аутор: Станојевић, Маринко, 1874-1949
  Сарадник:
  Рајковић Кожељац, Љубиша
  Врста грађе:
  монографска публикација
  текст
  Језик:
   sr
  • српски
  Издавач: Зајечар : Тимок
  Година издавања: 1975
  Формат: 171 стр. ; 18 cm
  Опис:
  Стр. 5-18: Маринко Станојевић: (1874-1949) / Љубиша Рајковић Кожељац
  Регистар назива у Црној Реци: стр. 129-171
  Напомене и библиографске референце уз текст.
  Предметне одреднице:
  Станојевић, Маринко, 1874-1949
  Црна Река - Антропогеографија
  COBISS.SR - ID: https://plus.cobiss.net/cobiss/sr/sr/bib/nbknj/116160775116160775116160775

   

  Једна глава из наше парламентарне историје

  Једна глава из наше парламентарне историје / Маринко Станојевић
  Аутор: Станојевић, Маринко, 1874-1949
  Врста грађе:
  монографска публикација
  текст
  Језик:
   sr
  • српски
  Издавач: Зајечар : Народни музеј "Зајечар" : Гимназија Зајечар
  Година издавања: 2016
  Формат: 18 стр. ; 17 cm
  Опис:
  Репринт изд.: Београд, Штампарија "Јовановић", 1933.
  Предметне одреднице:
  Србија - Унутрашња политика - 1909 - Преписка
  Србија - Спољна политика - 1909 - Преписка
  COBISS.SR - ID: https://plus.cobiss.net/cobiss/sr/sr/bib/nbknj/514294962514294962514294962

   

  Прилози за познавање Тимочке крајине

  Прилози за познавање Тимочке крајине / Маринко Станојевић
  Аутор: Станојевић, Маринко, 1874-1949
  Врста грађе:
  монографска публикација
  текст
  Језик:
   sr
  • српски
  Издавач: Зајечар : Штампарија и књиговезница М. Деспотовића
  Година издавања: 1924
  Формат: 64 стр. ; 22 cm
  Опис:
  Репринт изд.: Београд, Штампарија "Јовановић", 1933.
  Предметне одреднице:
  Тимочка крајина - Етнологија
  COBISS.SR - ID: https://plus.cobiss.net/cobiss/sr/sr/bib/nbknj/517652134517652134517652134

   

  С Тимока на Јадран

  С Тимока на Јадран : једна екскурзија ученика Зајечарске гимназије
  Аутор: Цветинчанин, Милан
  Сарадник:
  Станојевић, Маринко
  Врста грађе:
  монографска публикација
  текст
  Језик:
   sr
  • српски
  Издавач: Зајечар : Народни музеј "Зајечар" : Гимназија Зајечар
  Година издавања: 2017
  Формат: 32 стр. ; 21 cm
  Опис:
  Стр. 3-4: Предговор / Маринко Станојевић
  Репринт изд.: Зајечар, Електрична штампарија М. Деспотовића, 1925.
  Предметне одреднице:
  Гимназија (Зајечар) - Екскурзије - 1925 - Извештаји
  COBISS.SR - ID: https://plus.cobiss.net/cobiss/sr/sr/bib/nbknj/514295730514295730514295730

   

  Тимок

  Тимок / Маринко Станојевић
  Аутор: Станојевић, Маринко
  Сарадник:
  Станојевић, Маринко
  Врста грађе:
  монографска публикација
  текст
  Језик:
   sr
  • српски
  Издавач: Београд : Српска краљевска академија
  Година издавања: 1940
  Формат: 544 стр. ; 24 цм
  Опис:
  Српски етнографски зборник, књ.55, Београд 1940.
  Предметне одреднице:
  Становништво - Тимок Насеља - Тимок Етнографија - Тимок
  Насеља - Тимок
  Етнографија - Тимок
  COBISS.SR - ID: https://plus.cobiss.net/cobiss/sr/sr/bib/nbknj/513132951513132951513132951

   

  Успомене с пута у изгнанство

  Успомене с пута у изгнанство (1915-1916) / Маринко Станојевић
  Аутор: Станојевић, Маринко, 1874-1949
  Врста грађе:
  монографска публикација
  текст
  Језик:
   sr
  • српски
  Издавач: Зајечар : Народни музеј "Зајечар" : Гимназија Зајечар
  Година издавања: 2017
  Формат: 51 стр. ; 16 cm
  Опис:
  Репринт изд.: Београд, Штампарија "Јовановић", 1932.
  Предметне одреднице:
  Срби - Изгнанство - 1915-1916 - У успоменама
  COBISS.SR - ID: https://plus.cobiss.net/cobiss/sr/sr/bib/nbknj/514295218514295218514295218

   

  Закулисна политика на Блиском Истоку

  Закулисна политика на Блиском Истоку
  Аутор: Станојевић, Маринко, 1874-1949
  Врста грађе:
  монографска публикација
  текст
  Језик:
   sr
  • српски
  Издавач: Зајечар : Народни музеј "Зајечар" : Гимназија Зајечар
  Година издавања: 2017
  Формат: 50 стр. ; 21 cm
  Опис:
  Предговор: стр. 3-6
  Oдломак из дела Les Dessous de la Politique en Orient Paris, 1917. од једнога Немца
  Репринт изд.: Зајечар, Штампарија "Ђ. Јакшић", 1928.
  Предметне одреднице:
  Србија - Историја - 1880-1890
  COBISS.SR - ID: https://plus.cobiss.net/cobiss/sr/sr/bib/nbknj/514295474514295474514295474

   

  Страна 1 од 2

  Дигитална завичајна збирка | © 2018 Народна библиотека „Његош“ Књажевац