Зборник прилога за познавање Тимочке Крајине Маринка Станојевића. Књ. 1-4

  Зборник прилога за познавање Тимочке Крајине Маринка Станојевића. Књ. 1-4
  Аутор: Станојевић, Маринко, 1874-1949
  Сарадник:
  Ћирић, Миљан
  Врста грађе:
  монографска публикација
  текст
  Језик:
   sr
  • српски
  Издавач: Зајечар : Историјски архив "Тимочка Крајина"
  Година издавања: 2013
  Формат: 520 стр. ; 25 цм
  Опис:
  Маринко Станојевић - живот и дело: стр. 5-8
  Стр. 519-520: Уз ово издање / Миљан Ћирић
  Напомене и библиографске референце уз текст
  Предметне одреднице:
  Етнологија - Тимочка Крајина - Зборници
  Тимочка Крајина - Зборници
  COBISS.SR - ID: http://www.vbs.rs/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=70810&dept=01&rid=198065676&fmt=11&lani=sc198065676198065676

   

  Дигитална завичајна збирка | © 2018 Народна библиотека „Његош“ Књажевац