Занатство Књажевца и околине кроз векове

  Занатство Књажевца и околине кроз векове
  Аутор: Милосављевић, Милан, 1930-
  Сарадник:
  Ристић, Обрен
  Милошевић Радуловић, Лела
  Богдановић, Недељко
  Врста грађе:
  монографска публикација
  Језик:
   sr
  • српски
  Издавач: Књажевац : Уметничка академија Исток
  Година издавања: 2019
  Формат: 244 стр. ; 28 cm
  Опис:
  Стр. 13-15: Реч уредника / Обрен Ристић
  Стр. 225-234: Занат као идеал / Недељко Богдановић
  Стр. 235-237: Рецензија монографске студије "Занатство Књажевца и околине кроз векове" / Лела Милошевић Радуловић
  О аутору: стр. 243
  Библиографија: стр. 241-242
  Предметне одреднице:
  Занатство – Књажевац
  COBISS.SR - ID: https://plus.cobiss.net/cobiss/sr/sr/bib/nbknj/276464908276464908276464908

   

  Привреда општине Књажевац 20. века. Део 1, (1900-1945)

  Привреда општине Књажевац 20. века. Део 1, (1900-1945) / Милан Милосављевић
  Аутор: Милосављевић, Милан, 1930-
  Сарадник:
  Јовановић, Родољуб
  Петковић, Миодраг
  Михајловић, Драган
  Врста грађе:
  монографска публикација
  текст
  Језик:
   sr
  • српски
  Издавач: Књажевац : Народна библиотека "Његош"
  Година издавања: 2012
  Формат: 283 стр. : илустр. ; 25 цм
  Опис:
  Ауторова слика
  Стр. 275-279: Рецензија / Родољуб Јовановић, Драган Михајловић, Миодраг Петровић
  Белешка о аутору: стр. 281-283
  Библиографија: стр. 273-274.
  Предметне одреднице:
  Привредни развој - Књажевац - 1900-1945
  COBISS.SR - ID: https://plus.cobiss.net/cobiss/sr/sr/bib/nbknj/194902028194902028194902028

   

  Привреда општине Књажевац 20. века. Део 2, (1945-2000)

  Привреда општине Књажевац 20. века. Део 2, (1945-2000) / Милан Милосављевић
  Аутор: Милосављевић, Милан, 1930-
  Сарадник:
  Симеоновић, Небојша
  Врста грађе:
  монографска публикација
  текст
  Језик:
   sr
  • српски
  Издавач: Књажевац : Народна библиотека "Његош"
  Година издавања: 2014
  Формат: 653 стр. : илустр. ; 25 цм
  Опис:
  Ауторова слика
  Стр. 645-650: Рецензија / Небојша Симеоновић
  Белешка о аутору: стр. 651-653
  Библиографија: стр. 641-644.
  Предметне одреднице:
  Привредни развој - Књажевац - 1945-2000
  COBISS.SR - ID: https://plus.cobiss.net/cobiss/sr/sr/bib/nbknj/204178444204178444204178444

   

  Бели Поток кроз векове

  Бели Поток кроз векове / Милан Милосављевић
  Аутор: Милосављевић, Милан, 1930-
  Сарадник:
  Стојадиновић, Владана
  Врста грађе:
  монографска публикација
  текст
  Језик:
   sr
  • српски
  Едиција: Књажевачким крајем ; књ. 5
  Издавач: Књажевац : Народна библиотека "Његош"
  Година издавања: 2016
  Формат: 139 стр. : илустр. ; 26 цм
  Опис:
  Ауторова слика
  Текст штампан двостубачно
  Белешка о аутору: стр. 139
  Напомене и библиографске референце уз текст
  Библиографија: стр. 136-137.
  Предметне одреднице:
  Знамените личности - Књажевачки крај
  Бели Поток (Књажевац) - Историја
  COBISS.SR - ID: https://plus.cobiss.net/cobiss/sr/sr/bib/nbknj/222767372222767372222767372

   

  Дигитална завичајна збирка | © 2018 Народна библиотека „Његош“ Књажевац