Бели Поток кроз векове

  Бели Поток кроз векове / Милан Милосављевић
  Аутор: Милосављевић, Милан, 1930-
  Сарадник:
  Стојадиновић, Владана
  Врста грађе:
  монографска публикација
  текст
  Језик:
   sr
  • српски
  Едиција: Књажевачким крајем ; књ. 5
  Издавач: Књажевац : Народна библиотека "Његош"
  Година издавања: 2016
  Формат: 139 стр. : илустр. ; 26 цм
  Опис:
  Ауторова слика
  Текст штампан двостубачно
  Белешка о аутору: стр. 139
  Напомене и библиографске референце уз текст
  Библиографија: стр. 136-137.
  Предметне одреднице:
  Знамените личности - Књажевачки крај
  Бели Поток (Књажевац) - Историја
  COBISS.SR - ID: https://plus.cobiss.net/cobiss/sr/sr/bib/nbknj/222767372222767372222767372

   

  Дигитална завичајна збирка | © 2018 Народна библиотека „Његош“ Књажевац