Самотиња

  Самотиња
  Аутор: Драгићевић, Радиша, 1956-
  Врста грађе:
  монографска публикација
  текст
  Језик:
   sr
  • српски
  Издавач: Београд : Нолит
  Година издавања: 2001
  Формат: 319 стр. ; 19 cm
  Опис:
  Белешка о писцу: стр. [322]
  COBISS.SR - ID: https://plus.cobiss.net/cobiss/sr/sr/bib/nbknj/174576647174576647174576647

   

  Белези

  Белези
  Аутор: Драгићевић, Радиша, 1956-
  Сарадник:
  Богдановић, Недељко
  Вучић, Зоран
  Врста грађе:
  монографска публикација
  текст
  Језик:
   sr
  • српски
  Издавач: Ниш : Градина
  Година издавања: 1998
  Формат: 58 стр. ; 21 cm
  Опис:
  Кад пресуше људи и потоци / Недељко Богдановић: стр. 46-47
  Објашњења неких појмова: стр. 48-56
  Из рецензије / Зоран Вучић: стр. 58
  COBISS.SR - ID: https://plus.cobiss.net/cobiss/sr/sr/bib/nbknj/135501831135501831135501831

   

  На другој обали (са грнчаријом Велимира Ђорђевића)

  На другој обали (са грнчаријом Велимира Ђорђевића)
  Аутор: Драгићевић, Радиша, 1956-
  Сарадник:
  Ђорђевић, Велимир
  Врста грађе:
  монографска публикација
  текст
  Језик:
   sr
  • српски
  Издавач: Бор : Бакар
  Година издавања: 2006
  Формат: 96 стр. ; 28 cm
  COBISS.SR - ID: https://plus.cobiss.net/cobiss/sr/sr/bib/nbknj/134919692134919692134919692

   

  Мене сачекује намигуша, њима намигује сачекуша / Рајко Мицин

  Мене сачекује намигуша, њима намигује сачекуша / Рајко Мицин
  Аутор: Драгићевић, Радиша, 1956-
  Сарадник:
  Миливојевић, Милен
  Денчић, Живојин
  Врста грађе:
  монографска публикација
  текст
  Језик:
   sr
  • српски
  Издавач: Београд : Удружење балканских сатиричара Србије Јеж
  Година издавања: 2015
  Формат: 48 стр. ; 21 cm
  Опис:
  Рајко Мицин је псеудоним Радише Драгићевића
  Стр. 41-46: Између редова - загустило / Милен Миливојевић, Живојин Денчић.
  COBISS.SR - ID: https://plus.cobiss.net/cobiss/sr/sr/bib/nbknj/216270604216270604216270604

   

  Мањинац у времену и простору

  Мањинац у времену и простору
  Аутор: Драгићевић, Радиша, 1956-
  Сарадник:
  Марковић, Предраг Ј.
  Врста грађе:
  е-књига
  текст
  Језик:
   sr
  • српски
  Издавач: Kњажевац : Народна библиотека "Његош"
  Година издавања: 2012
  Формат: 1 електронски оптички диск (CD-ROM)
  Опис:
  Стр. 7-9: Предговор првом издању / Петар Ј. Марковић
  Белешка о аутору: стр. 516-517
  Библиографија: стр. 514-515
  Предметне одреднице:
  Породице – Мањинац
  Мањинац
  COBISS.SR - ID: https://plus.cobiss.net/cobiss/sr/sr/bib/nbknj/195621644195621644195621644

   

  Колико дуго живи дрвеће

  Колико дуго живи дрвеће
  Аутор: Драгићевић, Радиша, 1956-
  Врста грађе:
  монографска публикација
  текст
  Језик:
   sr
  • српски
  Издавач: Београд : Апостроф'
  Година издавања: 2002
  Формат: 62 стр. ; 19 cm
  Опис:
  Радиша Драгићевић: стр. [63].
  COBISS.SR - ID: https://plus.cobiss.net/cobiss/sr/sr/bib/nbknj/923891329238913292389132

   

  Књига о нама

  Књига о нама
  Аутор: Драгићевић, Радиша, 1956-
  Врста грађе:
  монографска публикација
  текст
  Језик:
   sr
  • српски
  Издавач: Крагујевац : Кораци
  Година издавања: 2007
  Формат: 253 стр. ; 18 cm
  Опис:
  О писцу: стр.173-174
  COBISS.SR - ID: https://plus.cobiss.net/cobiss/sr/sr/bib/nbknj/137063948137063948137063948

   

  Књига

  Књига
  Аутор: Драгићевић, Радиша, 1956-
  Сарадник:
  Јагличић, Владимир
  Игњатовић, Срба
  Миливојевић, Милен
  Рајковић, Љубиша
  Врста грађе:
  монографска публикација
  текст
  Језик:
   sr
  • српски
  Издавач: Kњажевац : Народна библиотека "Његош"
  Година издавања: 2014
  Формат: 253 стр. ; 18 cm
  Опис:
  Стр. 233-241: Борац међу световима / Владимир Јагличић
  Стр. 242-243: Као јата скакаваца / Срба Игњатовић
  Стр. 244-245: Роман река / Милен Миливојевић
  Стр. 247-248: Над прозом Радише Драгићевића / Љубиша Рајковић
  Радиша Драгићевић: стр. 251-253
  COBISS.SR - ID: https://plus.cobiss.net/cobiss/sr/sr/bib/nbknj/205990156205990156205990156

   

  Дигитална завичајна збирка | © 2018 Народна библиотека „Његош“ Књажевац