Кратке

  Кратке / Стојан Богдановић
  Аутор: Богдановић, Стојан, 1944-
  Врста грађе:
  монографска публикација
  текст
  Језик:
   sr
  • српски
  Издавач: Књажевац : Народна библиотека "Његош"
  Година издавања: 2015
  Формат: 70 стр. ; 24 цм
  Опис:
  Белешка о писцу: стр. 67.
  COBISS.SR - ID: https://plus.cobiss.net/cobiss/sr/sr/bib/nbknj/212880908212880908212880908

   

  Сабране песме

  Сабране песме / Стојан Богдановић
  Аутор: Богдановић, Стојан, 1944-
  Врста грађе:
  монографска публикација
  текст
  Језик:
   sr
  • српски
  Издавач: Књажевац : Народна библиотека "Његош" : Уметничка академија "Исток"
  Година издавања: 2014
  Формат: 546 стр. : фотогр. ; 21 цм
  Опис:
  Биографија: стр. 504
  Библиографија [Стојана Богдановића]: стр. 506-534.
  Предметне одреднице:
  Богдановић, Стојан, 1944- - Библиографије
  COBISS.SR - ID: https://plus.cobiss.net/cobiss/sr/sr/bib/nbknj/207636492207636492207636492

   

  Записи

  Записи / Стојан Богдановић
  Аутор: Богдановић, Стојан, 1944-
  Врста грађе:
  монографска публикација
  текст
  Језик:
   sr
  • српски
  Издавач: Књажевац : Народна библиотека "Његош"
  Година издавања: 2016
  Формат: 103 стр. ; 24 цм
  Опис:
  Биографска белешка: стр. 103.
  COBISS.SR - ID: https://plus.cobiss.net/cobiss/sr/sr/bib/nbknj/221650700221650700221650700

   

  Криво дрво (песме)

  Криво дрво : [песме] / Стојан Богдановић
  Аутор: Богдановић, Стојан, 1944-
  Сарадник:
  Богдановић, Недељко
  Микић, Радивоје
  Павковић, Васа
  Радовановић, Мирослав
  Стојковић, Душан
  Врста грађе:
  монографска публикација
  текст
  Језик:
   sr
  • српски
  Издавач: Књажевац : Народна библиотека "Његош" : Уметничка академија "Исток"
  Година издавања: 2014
  Формат: 134 стр. ; 21 цм
  Опис:
  Стр. 98-107: Песма као исказ неизрецивог / Недељко Богдановић
  Стр. 108-112: Стојан Богдановић: "Криво дрво" / Радивоје Микић
  Стр. 113-118: Криво дрво Стојана Богдановића / Васа Павковић
  Стр. 119-124: Суптилне анализе поетске интиме / Мирослав Радовановић
  Стр. 125-131: Дочекане песме Стојана Богдановића / Душан Стојковић
  Белешка о песнику: стр. 132.
  Предметне одреднице:
  Богдановић, Стојан, 1944- - "Криво дрво"
  COBISS.SR - ID: https://plus.cobiss.net/cobiss/sr/sr/bib/nbknj/208442124208442124208442124

   

  Страна 4 од 4

  Дигитална завичајна збирка | © 2018 Народна библиотека „Његош“ Књажевац