Човек песма

  Човек песма
  Аутор: Богдановић, Стојан, 1944-
  Сарадник:
  Живковић, Драгослав
  Тодоровић, Мирослав
  Врста грађе:
  монографска публикација
  текст
  Језик:
   sr
  • српски
  Едиција: Откровење речи ; коло 1, књ. 4/
  Издавач: Врање : Учитељски факултет
  Година издавања: 2007
  Формат: 68 стр. ; 25 цм
  Опис:
  Стр. 55-61: Човек песма, васколика кружница стихова / Мирослав Тодоровић
  COBISS.SR - ID: http://www.vbs.rs/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=70810&dept=01&rid=144001292&fmt=11&lani=sc144001292144001292

   

  Црна рупа

  Црна рупа
  Аутор: Богдановић, Стојан, 1944-
  Сарадник:
  Живковић, Драгослав
  Тодоровић, Мирослав
  Врста грађе:
  монографска публикација
  текст
  Језик:
   sr
  • српски
  Издавач: Ниш : МБ графика
  Година издавања: 2004
  Формат: 60 стр. ; 21 цм
  Опис:
  Стр. 55-58: Линије живота и судбина / Мирослав Тодоровић
  Предметне одреднице:
  Богдановић, Стојан, 1944- - "Црна рупа"
  COBISS.SR - ID: http://www.vbs.rs/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=70810&dept=01&rid=113221132&fmt=11&lani=sc113221132113221132

   

  Господар

  Господар
  Аутор: Богдановић, Стојан, 1944-
  Сарадник:
  Живковић, Драгослав
  Тодоровић, Мирослав
  Милутиновић, Саша
  Врста грађе:
  монографска публикација
  текст
  Језик:
   sr
  • српски
  Издавач: Ниш : МБ графика
  Година издавања: 2004
  Формат: 62 стр. ; 21 цм
  Опис:
  Стр. 51-57: Песништво битних тема / Мирослав Тодоровић
  Предметне одреднице:
  Богдановић, Стојан, 1944- - "Господар"
  COBISS.SR - ID: http://www.vbs.rs/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=70810&dept=01&rid=113220876&fmt=11&lani=sc113220876113220876

   

  Изабране

  Изабране
  Аутор: Богдановић, Стојан, 1944-
  Врста грађе:
  монографска публикација
  текст
  Језик:
   sr
  • српски
  Издавач: Ниш : Наис принт
  Година издавања: 2015
  Формат: 127 стр. ; 21 цм
  COBISS.SR - ID: http://www.vbs.rs/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=70810&dept=01&rid=218223628&fmt=11&lani=sc218223628218223628

   

  Криво дрво (поема)

  Криво дрво (поема)
  Аутор: Богдановић, Стојан, 1944-
  Врста грађе:
  монографска публикација
  текст
  Језик:
   sr
  • српски
  Издавач: Ниш : Наис принт
  Година издавања: 2014
  Формат: 23 стр. ; 20 цм
  COBISS.SR - ID: http://www.vbs.rs/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=70810&dept=01&rid=207444748&fmt=11&lani=sc207444748207444748

   

  О да

  О да
  Аутор: Богдановић, Стојан, 1944-
  Сарадник:
  Богдановић, Недељко
  Игњатовић, Срба
  Микић, Радивоје
  Павковић, Васа
  Стојковић, Душан
  Тодоровић, Мирослав
  Врста грађе:
  монографска публикација
  текст
  Језик:
   sr
  • српски
  Издавач: Књажевац : Књижевни клуб Бранко Миљковић ; Београд : Апостроф'
  Година издавања: 2013
  Формат: 112 стр. ; 20 цм
  Опис:
  Стр. 72-80: Разједначине са познатима / Недељко Богдановић
  Стр. 81-84: Лирска казивања Стојана Богдановића / Срба Игњатовић
  Стр. 85-89: Стојан Богдановић "О да" / Радивоје Микић
  Стр. 90-93: О да Стојана Богдановића / Васа Павковић
  Стр. 94-98: Особени поетски наивизам / Душан Стојковић
  Стр. 99-109: У средишту два круга / Мирослав Тодоровић
  COBISS.SR - ID: http://www.vbs.rs/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=70810&dept=01&rid=197713676&fmt=11&lani=sc197713676197713676

   

  Обзнана

  Обзнана
  Аутор: Богдановић, Стојан, 1944-
  Врста грађе:
  монографска публикација
  текст
  Језик:
   sr
  • српски
  Издавач: Ниш : Наис принт
  Година издавања: 2014
  Формат: 222 стр. ; 20 цм
  Опис:
  Стр. 213-220: Књига која купује читаоце / Мирослав Тодоровић
  Предметне одреднице:
  Богдановић, Стојан, 1944- - "Обзнана"
  COBISS.SR - ID: http://www.vbs.rs/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=70810&dept=01&rid=209803788&fmt=11&lani=sc209803788209803788

   

  Ође и намо

  Ође и намо
  Аутор: Богдановић, Стојан, 1944-
  Врста грађе:
  монографска публикација
  текст
  Језик:
   sr
  • српски
  Издавач: Ниш : Наис принт
  Година издавања: 2016
  Формат: 106 стр. ; 21 cm
  COBISS.SR - ID: http://www.vbs.rs/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=70810&dept=01&rid=226387212&fmt=11&lani=sc226387212226387212

   

  Дигитална завичајна збирка | © 2018 Народна библиотека „Његош“ Књажевац