Педесет песама

  Педесет песама
  Аутор: Аранђеловић, Војислав, 1948-
  Сарадник:
  Цвејин, Татјана
  Игњатовић, Срба
  Врста грађе:
  монографска публикација
  текст
  Језик:
   sr
  • српски
  Издавач: Књажевац : Књижевни клуб "Бранко Миљковић"
  Година издавања: 2004
  Формат: 92 стр. ; 21 cm
  Опис:
  Стр. 87-89: Педесет песама Војислава Аранђеловића / Татјана Цвејин
  Стр. 91-92: Омамљујући бруј поезије Војислава Аранђеловића / Срба Игњатовић
  COBISS.SR - ID: https://plus.cobiss.net/cobiss/sr/sr/bib/nbknj/113565452113565452113565452

   

  Песма је једно чудо

  Песма је једно чудо
  Аутор: Аранђеловић, Војислав, 1948-
  Сарадник:
  Радета, Гојко
  Врста грађе:
  монографска публикација
  текст
  Језик:
   sr
  • српски
  Издавач: Књажевац : Књижевни клуб "Бранко Миљковић"
  Година издавања: 1998
  Формат: 55 стр. ; 21 cm
  COBISS.SR - ID: https://plus.cobiss.net/cobiss/sr/sr/bib/nbknj/132126215132126215132126215

   

  Сто месеца

  Сто месеца
  Аутор: Аранђеловић, Војислав, 1948-
  Сарадник:
  Цвејин, Татјана
  Игњатовић, Срба
  Врста грађе:
  монографска публикација
  текст
  Језик:
   sr
  • српски
  Издавач: Књажевац : Књижевни клуб "Бранко Миљковић"
  Година издавања: 2004
  Формат: 70 стр. ; 21 cm
  Опис:
  Стр. 68: Ољуђена поезија / Срба Игњатовић
  Стр. 69: Пребрзи месец / Татјана Цвејин
  COBISS.SR - ID: https://plus.cobiss.net/cobiss/sr/sr/bib/nbknj/113565964113565964113565964

   

  Давид из Штрпци казује

  Давид из Штрпци казује
  Аутор: Аранђеловић, Војислав, 1948-
  Сарадник:
  Ристић, Бојан
  Врста грађе:
  монографска публикација
  текст
  Језик:
   sr
  • српски
  Едиција: Казивања ; књ. 3
  Издавач: Књажевац : Народна библиотека "Његош"
  Година издавања: 2016
  Формат: 69 стр. ; 24 цм
  Опис:
  Речник мање познатих дијалекатских речи, појмова и израза: стр. 59-63
  Стр. 65-69: Големо искуство и мудрост Давидова / Бојан Ристић.
  COBISS.SR - ID: https://plus.cobiss.net/cobiss/sr/sr/bib/nbknj/226388492226388492226388492

   

  Дигитална завичајна збирка | © 2018 Народна библиотека „Његош“ Књажевац