Педесет песама

  Педесет песама
  Аутор: Аранђеловић, Војислав, 1948-
  Сарадник:
  Цвејин, Татјана
  Игњатовић, Срба
  Врста грађе:
  монографска публикација
  текст
  Језик:
   sr
  • српски
  Издавач: Књажевац : Књижевни клуб "Бранко Миљковић"
  Година издавања: 2004
  Формат: 92 стр. ; 21 cm
  Опис:
  Стр. 87-89: Педесет песама Војислава Аранђеловића / Татјана Цвејин
  Стр. 91-92: Омамљујући бруј поезије Војислава Аранђеловића / Срба Игњатовић
  COBISS.SR - ID: http://www.vbs.rs/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=70810&dept=01&rid=113565452&fmt=11&lani=sc113565452113565452

   

  Дигитална завичајна збирка | © 2018 Народна библиотека „Његош“ Књажевац