Пролаз кроз легенде (обрада српских локалних легенди) / Слободанка Станковић Илић

  Пролаз кроз легенде : обрада српских локалних легенди / Слободанка Станковић Илић
  Аутор: Станковић Илић, Слободанка, 1952-
  Сарадник:
  Стојадиновић, Владана
  Врста грађе:
  монографска публикација
  текст
  Језик:
   sr
  • српски
  Едиција: Казивања ; књ. 0
  Издавач: Књажевац : Народна библиотека "Његош"
  Година издавања: 2012
  Формат: 84 стр. ; 24 цм
  Опис:
  Стр. 3-4: Једна књига више / Владана Стојадиновић
  О аутору: стр. 84
  Напомене и библиогрфске референце уз текст
  Библиографија: стр. 83.
  Предметне одреднице:
  Српске народне легенде
  COBISS.SR - ID: https://plus.cobiss.net/cobiss/sr/sr/bib/nbknj/190145036190145036190145036

   

  Завијена форма истине (обрада легенди из књажевачког краја) / Слободанка Станковић Илић

  Завијена форма истине : обрада легенди из књажевачког краја
  Аутор: Станковић Илић, Слободанка, 1952-
  Сарадник:
  Стојадиновић, Владана
  Врста грађе:
  монографска публикација
  текст
  Језик:
   sr
  • српски
  Едиција: Казивања ; књ. 1
  Издавач: Књажевац : Народна библиотека "Његош"
  Година издавања: 2013
  Формат: 101 стр. ; 24 цм
  Опис:
  Стр. 4-6: Одраз живе речи / Владана Стојадиновић
  Казивачи и сарадници: стр. 95-96
  Белешка о аутору: стр. 99
  Напомене и библиографске референце уз текст
  Библиографија: стр. 97-98.

  Предметне одреднице:
  Српске народне легенде - Књажевац и околина
  COBISS.SR - ID: https://plus.cobiss.net/cobiss/sr/sr/bib/nbknj/196523788196523788196523788

   

  Тимочки ђердан / Јелен из Корита

  Тимочки ђердан / Јелен из Корита
  Аутор: Брујић, Сузана, 1960-
  Сарадник:
  Стојадиновић, Владана
  Ристић, Бојан
  Врста грађе:
  монографска публикација
  текст
  Језик:
   sr
  • српски
  Едиција: Казивања ; књ. 2
  Издавач: Књажевац : Народна библиотека "Његош"
  Година издавања: 2016
  Формат: 66 стр. ; 24 цм
  Опис:
  Јелен из Корита је псеудоним Сузане Брујић
  Речник мање познатих дијалекатских речи и израза: стр. 49-53
  Стр. 55-59: Реалистична црта душе Јелена из Корита / Бојан Ристић
  Стр. 61-62: О овом издању: Бисери тимочког говора / Владана Стојадиновић.
  COBISS.SR - ID: https://plus.cobiss.net/cobiss/sr/sr/bib/nbknj/226402060226402060226402060

   

  Давид из Штрпци казује / Војислав Аранђеловић

  Давид из Штрпци казује
  Аутор: Аранђеловић, Војислав, 1948-
  Сарадник:
  Ристић, Бојан
  Врста грађе:
  монографска публикација
  текст
  Језик:
   sr
  • српски
  Едиција: Казивања ; књ. 3
  Издавач: Књажевац : Народна библиотека "Његош"
  Година издавања: 2016
  Формат: 69 стр. ; 24 цм
  Опис:
  Речник мање познатих дијалекатских речи, појмова и израза: стр. 59-63
  Стр. 65-69: Големо искуство и мудрост Давидова / Бојан Ристић.
  COBISS.SR - ID: https://plus.cobiss.net/cobiss/sr/sr/bib/nbknj/226388492226388492226388492

   

  Тимочки ђердан 2

  Тимочки ђердан 2
  Аутор: Јовановић, Зоран Д., Живковић, Љиљана, Јовановић, Зоран М., Цонић, Гвозден
  Сарадник:
  Стојадиновић, Владана
  Јеремић, Слађана
  Павловић, Љиљана
  Врста грађе:
  монографска публикација
  текст
  Језик:
   sr
  • српски
  Едиција: Казивања ; књ. 4
  Издавач: Књажевац : Народна библиотека "Његош"
  Година издавања: 2017
  Формат: 49 стр. ; 24 цм
  Опис:
  Аутори прича: Зоран Д. Јовановић, Љиљана Живковић, Зоран М. Јовановић, Гвозден Цонић
  Речник мање познатих дијалекатских речи и израза: стр. 39-42
  Стр. 43-46: Ђердан цртица из свакодневног живота / Бојан Ристић
  Стр. 47-48: Реч уредника о овом издању / Владана Стојадиновић.
  COBISS.SR - ID: https://plus.cobiss.net/cobiss/sr/sr/bib/nbknj/230675724230675724230675724

   

  Дигитална завичајна збирка | © 2018 Народна библиотека „Његош“ Књажевац