Завијена форма истине (обрада легенди из књажевачког краја) / Слободанка Станковић Илић

  Завијена форма истине : обрада легенди из књажевачког краја
  Аутор: Станковић Илић, Слободанка, 1952-
  Сарадник:
  Стојадиновић, Владана
  Врста грађе:
  монографска публикација
  текст
  Језик:
   sr
  • српски
  Едиција: Казивања ; књ. 1
  Издавач: Књажевац : Народна библиотека "Његош"
  Година издавања: 2013
  Формат: 101 стр. ; 24 цм
  Опис:
  Стр. 4-6: Одраз живе речи / Владана Стојадиновић
  Казивачи и сарадници: стр. 95-96
  Белешка о аутору: стр. 99
  Напомене и библиографске референце уз текст
  Библиографија: стр. 97-98.

  Предметне одреднице:
  Српске народне легенде - Књажевац и околина
  COBISS.SR - ID: https://plus.cobiss.net/cobiss/sr/sr/bib/nbknj/196523788196523788196523788

   

  Дигитална завичајна збирка | © 2018 Народна библиотека „Његош“ Књажевац