Пролаз кроз легенде (обрада српских локалних легенди) / Слободанка Станковић Илић

  Пролаз кроз легенде : обрада српских локалних легенди / Слободанка Станковић Илић
  Аутор: Станковић Илић, Слободанка, 1952-
  Сарадник:
  Стојадиновић, Владана
  Врста грађе:
  монографска публикација
  текст
  Језик:
   sr
  • српски
  Едиција: Казивања ; књ. 0
  Издавач: Књажевац : Народна библиотека "Његош"
  Година издавања: 2012
  Формат: 84 стр. ; 24 цм
  Опис:
  Стр. 3-4: Једна књига више / Владана Стојадиновић
  О аутору: стр. 84
  Напомене и библиогрфске референце уз текст
  Библиографија: стр. 83.
  Предметне одреднице:
  Српске народне легенде
  COBISS.SR - ID: https://plus.cobiss.net/cobiss/sr/sr/bib/nbknj/190145036190145036190145036

   

  Дигитална завичајна збирка | © 2018 Народна библиотека „Његош“ Књажевац