Књажевачки крај - потенцијали, стање и перспективе развоја

  Књажевачки крај - потенцијали, стање и перспективе развоја
  Аутор: -
  Сарадник:
  Сибиновић, Микицa
  Стојадиновић, Владана
  Поповић Николић, Данијела
  Врста грађе:
  монографска публикација
  текст
  Језик:
   sr
  • српски
  Едиција: Књажевачким крајем ; књ. 11
  Издавач: Књажевац : Народна библиотека "Његош" ; Београд : Српско географско друштво
  Година издавања: 2019
  Формат: 225 стр. ; 26 цм
  Опис:
  Реч уредника : о научној конференцији и научном зборнику: стр. 7
  Напомене и библиографске референце уз сваки рад
  Библиографија уз сваки рад
  Summary.
  Предметне одреднице:
  Књажевац и околина - Зборници
  COBISS.SR - ID: https://plus.cobiss.net/cobiss/sr/sr/bib/nbknj/275050508275050508275050508

  Дигитална завичајна збирка | © 2018 Народна библиотека „Његош“ Књажевац