Језик и традиција књажевачких Рома

  Језик и традиција књажевачких Рома
  Аутор: -
  Сарадник:
  Стојадиновић, Владана
  Сикимић, Биљана
  Врста грађе:
  монографска публикација
  текст
  Језик:
   sr
  • српски
  • rmy
  • влашки ромски
  Едиција: Књажевачким крајем ; књ. 10
  Издавач: Књажевац : Народна библиотека "Његош"
  Година издавања: 2018
  Формат: 270 стр. ; 26 цм
  Опис:
  Стр. 118: Реч уредника о овом издању / Владана Стојадиновић
  Речник књажевачког ромског гурбетског говора: стр. 243-263 Стр. 269: Реч уредника едиције "Књажевачким крајем" / Владана Стојадиновић Напомене и библиогрфске референце уз текст Summary: Language and Tradition of Кnjaževac Roma
  Стр. 269: Реч уредника едиције "Књажевачким крајем" / Владана Стојадиновић
  Напомене и библиогрaфске референце уз текст
  Summary: Language and Tradition of Кnjaževac Roma.
  Предметне одреднице:
  Ромски језик - Kњажевац и околина - Зборници
  Ромска народна књижевност - Kњажевац и околина - Зборници
  Роми - Kултурни идентитет - Kњажевац и околина - Зборници
  Роми - Традиција - Kњажевац - Зборници
  COBISS.SR - ID: https://plus.cobiss.net/cobiss/sr/sr/bib/nbknj/271714060271714060271714060

  Дигитална завичајна збирка | © 2018 Народна библиотека „Његош“ Књажевац